Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Frågor och svar om förpackningsavfall och matavfall

Frågor och svar om förpackningsavfall – för hushåll

Definitionen av fastighetsnära insamling (FNI) är: insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller – om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter – insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.

Från 1 januari 2027 måste alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Förpackningar av papper, glas, plast och metall. Dessa avfall ska kommunen (NSR) hämta fastighetsnära. Förpackningar av trä, textil, keramik och porslin ska också sorteras ut. Dessa förpackningar kan lämnas på återvinningscentralen.

Ja, alla hushåll måste sortera sina förpackningar och lämna till insamling för återvinning. Det har varit lag på detta i Sverige sedan 1994 så det är inget nytt.

Stora förpackningar, som exempelvis tv- och möbelkartonger eller stora bitar cellplast (frigolit), som inte får plats i kärlet ska du precis som tidigare lämna på en återvinningsstation eller återvinningscentral. Detta gäller också om du har mer förpackningar än vad som får plats i kärlet hemma.

Även tidningar (returpapper) bör hämtas vid bostad, men det är inget lagkrav. Kommunerna tog över ansvaret för att samla in returpapper 1 januari 2022, något som tidigare sköttes av producenterna.

Läs mer om FNI av returpapper här och vad som gäller i din kommun.

Enligt Naturvårdsverket är en LIP: ”en stationär, sammanhållen och avgränsad yta där kommunen tillhandahåller avfallsbehållare för hantering av avfall där ALLA som ska nyttja dem kan lämna sitt utsorterade förpackningsavfall”. Exempel på LIP är återvinningsstation och återvinningscentral.

Nej, alla hushåll – både villor och flerbostadshus – måste ha FNI av förpackningar vid sin fastighet eller i nära anslutning till fastigheten. Detta gäller från 1 januari 2027.

Nej, i dagsläget kommer andra föremål än förpackningar inte samlas in fastighetsnära (utifrån vilket material det består av). Men det går bra att sortera dessa på någon av NSR:s återvinningscentraler.

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. Producentansvaret är en skyldighet enligt lag och liknande lagstiftning finns inom hela EU. Här får du veta mer.

Frågor och svar om förpackningsavfall – flerbostadshus

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Som flerbostadshus räknas hyresrätter, men även brf:er och samfälligheter, med gemensamt miljörum samt specialbostäder som LSS-boende, vårdboende och gruppboende.

I Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs och Åstorps kommun kan du sedan 1 januari 2024 enbart anlita NSR för FNI av förpackningsavfall. Du tecknar abonnemanget med NSR.

I Båstads och Ängelholms kommun auktoriserar NSR tillfälligt entreprenörer som får hämta förpackningsavfall under 2024–2025. Därefter kommer NSR att hämta förpackningsavfall även i dessa två kommuner. Här hittar du en lista på auktoriserade entreprenörer.

Auktorisation innebär att kommunen (NSR) ställer ett antal krav på entreprenörer som vill bli godkända för att hämta förpackningsavfall hos hushållen. Alla entreprenörer som uppfyller kraven och ansöker om att bli auktoriserade får erbjuda hämtning av förpackningar hos hushållen.

Den nya lagstiftningen innebär att dina kostnader för förpackningsavfall kommer att förändras, i de flesta fall blev det en sänkning i avfallstaxan.

Grunden är att producenterna framöver ska bekosta FNI av förpackningsavfall. NSR får en schablonersättning, baserad på hur stor mängd förpackningsavfall vi samlar in och hur många hushåll som har FNI. Producenterna täcker insamlingskostnader för ett normalbehov och normal service, inte för olika tilläggstjänster som dragväg och extra tömningar eller om man har avsevärt mycket mer förpackningar än vad som normalt uppstår i hushåll.

Frågor och svar om förpackningsavfall – verksamheter

Ja, om du har en verksamhet kan du anlita valfri entreprenör som driver ett så kallat marknadsdrivet system och har tillstånd för att transportera avfall. Du kan även anlita en entreprenör med tillstånd att transportera avfall för att ta ditt avfall till en mottagningsplats för förpackningar från verksamheter. Observera att ovanstående inte gäller verksamheter för specialbostäder (LSS-boende, vårdboende m m) då dessa räknas som hushåll och därmed måste anlita NSR.

För matavfall, restavfall och tidningar måste du fortsätta anlita NSR eftersom det är kommunens ansvar att samla in så kallat kommunalt avfall. Kommunalt avfall uppstår normalt från till exempel kontor, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker. Matavfall som uppstår vid livsmedelproduktion eller hos en livsmedelsgrossist är däremot inte kommunalt avfall och hämtas inte av NSR. För detta får du anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Nej, producenterna kommer inte bekosta insamling av förpackningsavfall hos verksamheter som inte är samlokaliserade. Men den största producentansvarsorganisationen (PRO) måste erbjuda minst en mottagningsplats i varje kommun där verksamheter kostnadsfritt kan lämna sina förpackningar från den 1 januari 2026. Du hittar mottagningsplatserna här.

En verksamhet som använder samma avfallskärl för förpackningar som hushållen i ett flerbostadshus. Verksamheten måste själv anmäla samlokalisering till NSR och det behöver man göra även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Läs mer och anmäl här

Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska bekosta insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. För att kunna få denna ersättning måste NSR redovisa till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen.

Har din verksamhet matavfall, restavfall och tidningar som liknar avfall från hushållen så är det NSR som hämtar eftersom det räknas som kommunalt avfall. Kommunalt avfall uppstår normalt från till exempel kontor, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker. För tidningar finns inget lagkrav på FNI, men vill verksamheten ha hämtning av tidningar så är det via NSR (eller av oss auktoriserad aktör om det gäller Båstads eller Ängelholms kommun).

Matavfall som uppstår vid livsmedelproduktion eller hos en livsmedelsgrossist räknas inte som kommunalt avfall och hämtas därför inte av NSR. För detta får du anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Frågor och svar om lättillgängliga insamlingsplatser/återvinningsstationer

Återvinningscentralerna (ÅVC) i vår region drivs av NSR och finansieras genom avfallstaxan, medan återvinningsstationerna (ÅVS) idag drivs och sköts av förpackningsproducenterna. På en obemannad ÅVS kan hushållen lämna förpackningsavfall och tidningar. Annat avfall sorterar hushållen i kärlen hemma eller lämnar på en av NSR:s bemannade ÅVC:er.

Sedan 1 januari 2024 ansvarar landets kommuner för ÅVS:erna. Tidigare hade FTI AB ansvar för alla ÅVS:er i Sverige. I vår region har NSR fått i uppdrag av ägarkommunerna att sköta driften av ÅVS:erna.

NSR ansvarar för tömningen av ÅVS:erna. Tömningen utförs av NSR:s upphandlade entreprenör.

Städningen utförs av NSR:s personal. Eventuell felanmälan gör du via formulär här.

Det är bara hushållen (dvs privatpersoner) samt samlokaliserade verksamheter som får lämna förpackningsavfall och tidningar på ÅVS:er.

Från 1 januari 2027 får kommunerna (NSR) enbart ersättning för ÅVS:er med insamling av skrymmande förpackningar av papper och plast. Skrymmande förpackningar är till exempel stora kartonger av wellpapp som inte får plats i kärlet vid bostaden. Därför kommer vi utreda vilka ÅVS:er som ska finnas kvar efter 1 januari 2027. Eftersom alla hushåll ska ha FNI från och med 2027, så menar lagstiftarna att behovet av ÅVS:er för övrigt förpackningsavfall kommer att minska.

I Avfall Sveriges Frågor och svar om förpackningsavfall får du mer information på nationell nivå.

Frågor och svar om matavfall

Ja, från 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla i landet att sortera ut sitt matavfall. I NSR-regionen berör förändringen enbart Höganäs kommun där det tidigare varit frivilligt att sortera ut matavfall.

Har din verksamhet matavfall, restavfall och tidningar som liknar avfall från hushållen så är det NSR som hämtar eftersom det räknas som kommunalt avfall. Kommunalt avfall uppstår normalt från till exempel kontor, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker. För tidningar finns inget lagkrav på FNI, men vill verksamheten ha hämtning av tidningar så är det via NSR (eller av oss auktoriserad aktör om det gäller Båstads eller Ängelholms kommun).

Matavfall som uppstår vid livsmedelproduktion eller hos en livsmedelsgrossist räknas inte som kommunalt avfall och hämtas därför inte av NSR. För detta får du anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Du hittar fler frågor och svar om de nya reglerna på Avfall Sveriges webbplats

Bra att veta

Vanliga förkortningar som kan förekomma i texten:

  • BRF – bostadsrättsförening
  • FNI – fastighetsnära insamling
  • FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen
  • LIP – lättillgänglig insamlingsplats
  • ÅVC – återvinningscentral
  • ÅVS – återvinningsstation

Nya regler för flerbostadshus

Ny lagstiftning innebär en rad förändringar under kommande år. Det här gäller för fastighetsägare, brf:er, samfälligheter och specialboenden.

Nya regler för verksamheter

Sedan 1 januari 2024 hämtar NSR inte förpackningsavfall hos verksamheter (förutom samlokaliserade verksamheter). Läs här vad du behöver göra.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar