Nya regler för insamling av returpapper

Nya regler för insamling av returpapper

Från och med den 1 januari 2022 är insamlingsansvaret för returpapper kommunalt. Det innebär att det bara är NSR, eller en av oss godkänd entreprenör, som får lov att hämta returpapper fastighetsnära.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med den 1 januari 2022. Det innebär att du som har, eller vill införa, fastighetsnära insamling av returpapper i ditt flerbostadshus eller verksamhet kan behöva se över dina avtal.

Vad räknas som returpapper?

Med returpapper avses bland annat tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper och pocketböcker. Det benämns ofta som ”tidningar” på insamlingskärl. Det är viktigt att sortera ut och samla in returpapper så att det kan gå till materialåtervinning. Det är också mycket billigare än att slänga det i restavfallet.

Vad gäller i de olika kommunerna?

I kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm hanteras det kommunala renhållningsansvaret av NSR. Det innebär att NSR, från och med 1 januari 2022, även sköter insamling och återvinning av returpapper i dessa kommuner. Men det skiljer sig lite mellan kommunerna:

Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs och Åstorps kommun

NSR utför insamlingen av returpapper i Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp. För fastighetsägare av flerbostadsfastigheter och för verksamheter som idag har utsortering av returpapper innebär lagändringen att de avtal som idag finns med privata aktörer avseende insamling av returpapper kommer att vara otillåtna efter 1 januari 2022. Du behöver istället teckna ett nytt avtal direkt mot NSR AB. Det gör du genom att kontakta vår kundservice.

Båstads och Ängelholms kommun

I Båstad och Ängelholm utför NSR:s auktoriserade leverantörer insamling, avtal tecknas mellan flerfamiljsfastighetsägare/verksamhet och auktoriserad entreprenör. Om du tidigare anlitat en privat entreprenör för att hämta returpapper kan du fortsätta med det, men endast om du anlitar en, av oss, auktoriserad entreprenör. Ni behöver därför se över era nuvarande avtal.

Entreprenören bestämmer själv priset för sin tjänst. Men priset får inte vara högre än vår maxtaxa, eftersom det är vi som ytterst ansvarar för insamlingen och återvinningen av returpapper i våra kommuner.

Hur vet jag att en entreprenör är auktoriserad?

Du hittar de entreprenörer som blivit auktoriserade i vår lista. Vi auktoriserar de som ansöker om att få samla in returpapper och som uppfyller våra krav. Exempel på krav är att entreprenören:

  • erbjuder insamling av returpapper i hela Ängelholms respektive Båstads kommun
  • följer miljökraven i auktorisationen
  • följer maxtaxa (se nedan)

Maxtaxa – prisuppgifter

Kärl: 138 kr/tömning inkl. moms
Container: 625 kr/tömning inkl. moms
Markbehållare: 1275 kr/tömning inkl. moms

Dessa priser gäller oavsett storlek på behållare och kommun.

Arbetet med att auktorisera entreprenörer pågår. Vi uppdaterar listan så fort vi godkänt en leverantör.

Bli auktoriserad avfallsentreprenörer

Om du är intresserad av att bli auktoriserad entreprenör kan du anmäla dig genom att fylla i det här formuläret.

Kan jag lämna returpapper på andra ställen?

  • Ägare till verksamheter och flerbostadshus med fastighetsnära insamling av returpapper, får endast anlita auktoriserade entreprenörer.
  • Privatpersoner får, precis som tidigare, lämna returpapper till återvinningsstationerna.