Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Nya regler för flerbostadshus

Ny lagstiftning innebär en rad förändringar under kommande år. Det här gäller för fastighetsägare, brf:er, samfälligheter och specialboenden.

Krav på fastighetsnära insamling

För att öka återvinningen har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsavfall. Den nya lagstiftningen innebär att landets kommuner tar över ansvaret för insamling av hushållens och vissa verksamheters förpackningar från den 1 januari 2024. Det är enbart kommunen, eller i vissa fall av kommunen godkänd entreprenör, som får hämta hushållens förpackningsavfall.

Alla hushåll ska kunna lämna minst sex avfallsslag till återvinning vid sin bostad:

 • matavfall
 • restavfall
 • förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Kommunerna ska ha infört fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar senast den 1 januari 2027. Även tidningar bör hämtas vid bostad, men det är inget lagkrav.

Det är NSR som har hand om insamlingen från hushållen på uppdrag av våra ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Detta behöver du som fastighetsägare göra

Fastighetsägare – inklusive bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensamt miljörum samt specialboende (LSS, gruppboenden, vårdboenden) – som idag:

…saknar FNI av förpackningar

Du behöver planera och avsätta plats för förpackningsavfall i ditt/dina miljörum. Här finns mer information kring utformning och dimensionering av avfallsutrymmen. Du kan också boka kostnadsfri rådgivning med en av våra avfallsrådgivare. Du behöver teckna avtal om FNI av förpackningsavfall till den 1 januari 2027.

…har FNI av förpackningar via privat entreprenör

Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp:

du får från och med den 1 januari 2024 enbart anlita NSR för att hämta förpackningar. Därför måste du:

 • säga upp avtalet med din privata entreprenör till årsskiftet
 • teckna ett abonnemang hos NSR senast den 1 december

Båstad och Ängelholm:

NSR kommer tillfälligt att auktorisera entreprenörer som får hämta förpackningsavfall under 2024–2025. Här hittar du de entreprenörer som är auktoriserade av oss. Det här innebär att du måste:

 • säga upp eller omförhandla befintligt avtal
 • starta en dialog med din entreprenör kring ditt avtal

Obs – har du som fastighetsägare avtal med en godkänd entreprenör så kan du få återvinningsrabatt – läs här vad du behöver göra.

…har FNI av förpackningar via NSR

Du som redan har hämtning av förpackningar via NSR behöver inte göra något. Ditt abonnemang fortsätter som vanligt. Dock kommer dina kostnader för förpackningsavfall att förändras, i de flesta fall föreslås en sänkning i avfallstaxan (läs mer nedan).

…har samlokaliserade verksamheter i fastigheten

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna även för insamling av förpackningar från samlokaliserade verksamheter, det vill säga verksamheter som delar avfallskärl med hushållen i en fastighet. Du behöver ha en dialog om detta med samlokaliserade verksamheter i din fastighet, brf eller samfällighet. Vi har inga kontaktuppgifter till dessa verksamheter, då de inte är kunder hos oss, och kan därför inte nå dem med information.

Varje sådan verksamhet måste välja om den vill vara samlokaliserad och därmed ha insamling av förpackningsavfall via NSR eller anlita en privat entreprenör (innebär egna avfallskärl). Är valet insamling via NSR måste verksamheten anmäla samlokalisering till oss. Observera att verksamheten behöver anmäla samlokalisering även om den redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

Kostnad för FNI av förpackningsavfall

Den nya lagstiftningen fastställer att producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen av förpackningsavfall. Det innebär att kostnaden för förpackningsavfall kommer att förändras, i de flesta fall föreslås en sänkning i avfallstaxan. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun har inte beslutat om avfallstaxan för 2024 än, så idag kan vi inte säga vad kostnaden blir för dig som fastighetsägare.

Krav på att sortera ut matavfall

Från 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i landet att sortera ut sitt matavfall. I NSR-regionen berör det endast Höganäs kommun där det hittills varit frivilligt att sortera ut matavfall. Är du fastighetsägare eller brf/samfällighet i Höganäs kommun och saknar separat kärl för matavfall? Då ska du ha fått ett brev från NSR med information om vad som händer nu, kontakta annars vår kundservice.

Informera de boende

För att hushållen ska kunna sortera sitt avfall på rätt sätt har fastighetsägaren en viktig roll när det gäller att sprida information. Att källsortera sitt avfall är ett lagkrav och det är inte bara en vinst för miljön, utan också för ekonomin. Ju bättre de boende sorterar, desto lägre blir fastighetens kostnader för restavfallet som är det dyraste avfallet.

Du får gärna hjälpa till att sprida relevant information till hushållen i din fastighet, brf eller samfällighet.

Här finns sorteringsinformation och skyltmaterial för flerbostadshus

På Avfall Sveriges webbplats finns mer underlag om sortering och om kommande förändringar

Frågor och svar om förpackningsavfall – flerbostadshus

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. Som flerbostadshus räknas hyresrätter, men även brf:er och samfälligheter, med gemensamt miljörum samt specialbostäder som LSS-boende, vårdboende och gruppboende.

I Bjuvs, Helsingborgs, Höganäs och Åstorps kommun kan du från och med 1 januari 2024 enbart anlita NSR för FNI av förpackningsavfall. Du tecknar abonnemanget med NSR.

I Båstads och Ängelholms kommun kommer NSR tillfälligt att auktorisera entreprenörer som får hämta förpackningsavfall under 2024–2025. Därefter kommer NSR att hämta förpackningsavfall även i dessa två kommuner. Här hittar du en lista på auktoriserade entreprenörer.

Auktorisation innebär att kommunen (NSR) ställer ett antal krav på entreprenörer som vill bli godkända för att hämta förpackningsavfall hos hushållen. Alla entreprenörer som uppfyller kraven och ansöker om att bli auktoriserade får erbjuda hämtning av förpackningar hos hushållen.

Den nya lagstiftningen innebär att dina kostnader för förpackningsavfall kommer att förändras, i de flesta fall är förslaget en sänkning i avfallstaxan. Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun har inte beslutat om avfallstaxan för 2024 än, så idag kan vi inte säga vad kostnaderna blir för dig. Mer information kommer.

Grunden är att producenterna framöver ska bekosta FNI av förpackningsavfall. NSR får en schablonersättning, baserad på hur stor mängd förpackningsavfall vi samlar in och hur många hushåll som har FNI. Producenterna täcker insamlingskostnader för ett normalbehov och normal service, inte för olika tilläggstjänster som dragväg och extra tömningar eller om man har avsevärt mycket mer förpackningar än vad som normalt uppstår i hushåll.

Bra att veta

Vanliga förkortningar som kan förekomma i texten:

 • BRF – bostadsrättsförening
 • FNI – fastighetsnära insamling
 • FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen
 • LIP – lättillgänglig insamlingsplats
 • ÅVC – återvinningscentral
 • ÅVS – återvinningsstation

Boka en avfallsrådgivare

Våra experter guidar dig kostnadsfritt i frågor kring avfallsminimering, återbruk, avfallssortering, planering och förbättring av avfallsutrymme, fettavskiljare och mycket mer.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar