Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Privata hushåll kan lämna förpackningar och tidningar på obemannade återvinningsstationer.

 Återvinningsstationerna finns på flera platser i hela nordvästra Skåne och är öppna dygnet runt. De sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).

Detta kan du lämna på en återvinningsstation

  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Tidningar

Ibland finns det även möjlighet att lämna batterier och kläder i närheten av återvinningsstationerna.

Mer information om återvinningsstationer

Vill du veta mer om återvinningsstationerna och var de finns? Besök FTIAB:s webbplats. Där kan du även rapportera ifall någon av deras stationer behöver städas eller tömmas.