Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

Privata hushåll kan lämna förpackningar och tidningar på obemannade återvinningsstationer.

 Återvinningsstationerna finns på flera platser i hela nordvästra Skåne och är öppna dygnet runt. De sköts och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB).

Detta kan du lämna på en återvinningsstation

  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Tidningar

Ibland finns det även möjlighet att lämna batterier och kläder i närheten av återvinningsstationerna.

Mer information om återvinningsstationer

Vill du veta mer om återvinningsstationerna och var de finns? Besök FTIAB:s webbplats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window