Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Frågor och svar om rapportering av farligt avfall för dig som privatperson

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om varför farligt avfall ska rapporteras på ett särskilt sätt och hur det påverkar dig som privatperson på återvinningscentralen.

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Du som privatperson kommer fortfarande att kunna lämna farligt avfall inne på din återvinningscentral. Skillnaden från den 1 november är att du behöver legitimera dig och väga in ditt avfall. Det kommer att finnas tydliga instruktioner om hur du ska göra på plats och personalen kommer att hjälpa dig.

Läs mer om att lämna farligt avfall som privatperson

Vanliga frågor och svar

Det kan vara kö till inlämningen. När du kommer till huset där farligt avfall lämnas behöver du lägga ditt avfall i en back, ställa dig i kö och legitimera dig innan du lämnar ditt farliga avfall. Personalen väger ditt avfall och antecknar sedan ditt personnummer och vikten på avfallet.

Enligt gällande lagkrav har NSR, som insamlare av farligt avfall, en antecknings- och rapporteringsskyldighet som innebär att vi måste säkerställa om avfallet är verksamhetsavfall eller avfall från hushåll. Det gör vi genom att legitimera varje person som lämnar in farligt avfall.

Vidare behöver vi säkerställa att du som privatperson har rätt att lämna farligt avfall utan kostnad på NSR:s återvinningscentraler d.v.s. om du är folkbokförd eller äger en fastighet i någon av våra ägarkommuner och därmed har betalt för inlämningen via avfallstaxan.

Vi antecknar ditt personnummer och vikten på det farliga avfall du lämnar in.

Enligt gällande förordningar måste vi spara våra anteckningar om farligt avfall i tre år. Vi rapporterar inte in dina personuppgifter till avfallsregistret utan endast den totala vikten på olika sorters farligt avfall från privatpersoner. Dessa uppgifter rapporteras till Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter samt blir ett underlag till Sveriges avfallsrapporter till EU.

NSR rapporterar in vikten på det farliga avfallet till Naturvårdsverket. Även tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik. Vi rapporterar inte in dina personuppgifter.

För att regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, transporterar, tar emot i insamlingsverksamhet, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall ska rapportera in uppgifter. NSR tar bland annat emot och samlar in farligt avfall i insamlingsverksamhet.

Regeländringarna följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet.

Du kan läsa mer om ändringarna på Naturvårdsverkets hemsida.

Skillnaden är att miljöbodarna endast är till för en typ av kunder, nämligen privatpersoner, medan återvinningscentralerna är öppna för både företagare och privatpersoner. Därför behöver samtliga kunder legitimera sig för att få lämna farligt avfall, så att vi kan skilja dessa kundgrupper åt, enligt vår lagstadgade skyldighet.

Nej, om du har checkat in med ditt körkort eller ÅVC-kort, kostar det inget extra för dig som privatperson att lämna ditt farliga avfall.

Du checkar först in på återvinningscentralen med ditt körkort eller ÅVC-kort. När du kommer fram till huset där farligt avfall lämnas behöver du lägga ditt avfall i en back, ställa dig i kö och legitimera dig innan du lämnar ditt farliga avfall. Personalen väger ditt avfall och antecknar sedan ditt personnummer och vikten på avfallet.

Läs mer

Naturvårdsverket: frågor och svar om avfallsregistret

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar