Det här tar vi emot i begränsad mängd

Det här tar vi emot i begränsad mängd

Vissa saker kan du lämna men i begränsad mängd och ibland bara på vissa återvinningscentraler. Det gäller exempelvis däck, asbest, asfalt, farligt avfall, schakt och tryckbehållare.

Asbest

Asbest får du  bara lämna på återvinningscentralen i Helsingborg, Höganäs eller Ängelholm. Som privatperson får du lämna max tre förpackningar asbest och eternit per besöksdag. Om du har större mängder eller lämnar som företagare hänvisar vi dig till återvinningsanläggningen på Hjortshögsvägen 1 i Helsingborg. Då får du betala en avgift.
Här får du reda på hur du ska hantera asbest och eternit

Asfalt

Asfalt kan endast lämnas på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg, Hjortshögsvägen 1. Tänk på att du måste fylla i och ta med ett transportdokument för asfalt, som du lämnar när du väger in ditt avfall. Du behöver också fylla i en  Avfallsdeklaration för asfalt.

Däck

Du får lämna max fyra däck per besök på återvinningscentralen. Har du fler får du betala 25 kr/st för personbilsdäck och 100 kr/st för lastbilsdäck inklusive moms.

Farligt avfall

Privatpersonerfår lämna max 50 kilo/liter farligt avfall på återvinningscentralen per besöksdag. Större mängder får du lämna till Ohlssons anläggning för farligt avfall på Hjortshögsvägen 1 mot betalning.

Företag får lämna max 50 kilo/liter farligt avfall på återvinningscentralen per besöksdag mot betalning.

Läs mer om farligt avfall

Schakt

På återvinningscentralen i Bjuv får du endast lämna 200 liter schakt per besöksdag. För större mängder hänvisar vi dig till våra andra återvinningscentraler.

Tryckbehållare

Privatpersoner får lämna max 1 tryckbehållare (t.ex. brandsläckare och gasoltuber) per besöksdag.
Företag får endast lämna tryckbehållare mot betalning.