Återvinningscentral och återvinningsstation – vad är skillnaden?

Återvinningscentral och återvinningsstation – vad är skillnaden?

Återvinningscentralerna drivs av NSR och bekostas av avfallstaxan, medan återvinningstationerna drivs och sköts av förpackningsproducenterna.

Egentligen är det ganska enkelt: på en obemannad återvinningsstation ska du enbart lämna använda förpackningar och tidningar. Annat avfall slänger du i sopkärlen hemma eller lämnar på en av NSR:s bemannade återvinningscentraler.

Återvinningsstationerna drivs av FTI AB

Det är FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna. FTI AB är ett ickevinstdrivande bolag och systemet bekostas till största delen av förpackningsavgifter som läggs på de varor vi köper.

Var kan jag anmäla att det är ostädat eller överfullt på en återvinningsstation?

När någon dumpar felaktigt avfall på en återvinningstation så ökar kostnaderna och ju mer systemet kostar, desto dyrare blir det för oss när vi handlar. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla återvinningsstationerna rena och snygga. På FTI AB:s hemsida kan du rapportera ifall någon av deras stationer behöver städas eller tömmas.

Var hittar jag närmaste återvinningsstation?

På FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig och även se uppgifter om när den töms och städas.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida. www.ftiab.se/mottagningspunkt

Varför finns det inte fler återvinningsstationer i nordvästra Skåne?

Det är FTI AB som beslutar var och hur många återvinningsstationer som ska finnas. Kontakta gärna FTI AB om du har synpunkter på antalet och placeringen av återvinningsstationer i nordvästra Skåne.

Relaterade länkar