Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Återvinningsanläggningar

NSR:s återvinningsanläggningar tar emot sorterat och osorterat verksamhetsavfall och industriavfall från hela nordvästra Skåne.  Verksamhetsavfall kan ni lämna på våra återvinningsanläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm.

Har du endast mindre mängder sorterat verksamhetsavfall och ett fordon som väger max 3,5 ton kan du även lämna sorterat verksamhetsavfall på någon av våra sex återvinningscentraler.

Priser

I prislistorna nedan ser du vad du kan lämna på respektive återvinningsanläggning och vad det kostar per ton. Verksamhetsavfall ska alltid vägas in. Observera att det i vissa fall krävs speciella dokument för att lämna vissa avfallstyper. Saknar du en avfallstyp i prislistan ska du ringa 042-400 13 00 för prisuppgifter.

Avfallstyp Mottagare Pris exklusive moms
Asbest (avfallsdeklaration krävs) NSR 1 565 kronor/ton
Asfalt (fritt från PAH, transportdokument krävs) NSR 150 kronor/ton
Deponirest (avfallsdeklaration krävs) NSR *
Däck NSR 1 600 kronor/ton
Elektriska komponenter (ej producentansvar) 4 500 kronor/ton
Gips NSR 1 050 kronor/ton
Matjord NSR 250 kronor/ton
Schaktmassor NSR 390 kronor/ton
Stubbar och stockar NSR 1 050 kronor/ton
Trä, behandlat (målat) NSR 400 kronor/ton
Trä, obehandlat NSR 200 kronor/ton
Trä, tryckimpregnerat och slipers (transportdokument krävs) NSR 1 900 kronor/ton
Trädgårdsavfall NSR 500 kronor/ton
Grovavfall till sortering - litet ( max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 975 kronor/ton
Grovavfall till sortering - stort ( över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 1 425 kronor/ton
*Prissäts efter att godkänd avfallsdeklaration
Avfallstyp Mottagare Pris exklusive moms
Däck NSR 1 600 kronor/ton
Elektriska komponenter (ej producentansvar) NSR 4 500 kronor/ton
Gips NSR 1 250 kronor/ton
Matjord NSR 250 kronor/ton
Schaktmassor NSR 390 kronor/ton
Stubbar och stockar NSR 1 050 kronor/ton
Trä, behandlat (målat) NSR 400 kronor/ton
Trä, tryckimpregnerat och slipers (transportdokument krävs) NSR 2 100 kronor/ton
Trädgårdsavfall NSR 500 kronor/ton
Grovavfall till sortering - litet ( max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 1 175 kronor/ton
Grovavfall till sortering - stort ( över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 1 625 kronor/ton
Minimiavgift är 200 kronor/transaktion
Avfallstyp Mottagare Pris exklusive moms
Däck NSR 1 600 kronor/ton
Elektriska komponenter (ej producentansvar) NSR 4 500 kronor/ton
Gips NSR 1 250 kronor/ton
Stubbar och stockar NSR 1 050 kronor/ton
Trä, behandlat (målat) NSR 400 kronor/ton
Trä, tryckimpregnerat och slipers (transportdokument krävs) NSR 2 100 kronor/ton
Trädgårdsavfall NSR 500 kronor/ton
Grovavfall till sortering - litet ( max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 1 175 kronor/ton
Grovavfall till sortering - stort ( över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter) Öresundskraft 1 625 kronor/ton
Minimiavgift är 200 kronor/transaktion

Blanketter och dokument

Allt avfall som ska deponeras ska ha genomgått en grundläggande karakterisering.  Avfallsproducenten ska se till att detta görs och att karakteriseringen dokumenteras. För att hjälpa er som verksamhet att uppfylla kraven har vi tagit fram en avfallsdeklaration som ska fyllas i och skickas in innan ni lämnar avfall som ska deponeras. Lär mer om hur ni fyller i avfalldeklarationen i vår broschyr om avfallsdeklarationer. Observera att ni får endast använda NSR:s avfalldeklaration när ni leverar avfall till oss.

Avfallsdeklaration för deponiavfall (pdf)

Avfallsdeklaration för förorenade massor (pdf)

Ska ni lämna asfalt som inte klassas som farligt avfall måste ni fylla i ett transportdokument.
Ifyllt transportdokument ska lämnas i samband med invägning av avfallet.

Transportdokument för asfalt

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close