Översiktskarta Helsingborg ÅVC

Översiktskarta Helsingborg ÅVC

Här hittar du en översikt över återvinningscentralen i Helsingborg och var du kan slänga olika sorters avfall.

Packtips till bilen: Börja med att packa in det som har högst nummer i listan här nedanför, eftersom du kommer att lämna det sist. Tänk på att det kan finnas mer än en container för vissa avfallstyper.

A Återbruket + återvinningsstation för förpackningar och tidningar
B Vitvaror, Kyl och frys, Däck, Däck med fälg, Lastpallar och Pantmaskin
C Återbygget, el-avfall, farligt avfall
D Förpackningar och tidningar
E Säsongsyta: Trä
F Säsongsyta: Jordförsäljning, Trädgårdsavfall, och Fyllnadsmassor

1 Isolering
2 Gips
3 Impregnerat trä
4 Plastmöbler
5 Mjuka plastförpackningar och frigolit
6 Wellpapp
7 Tapet och gummi
8 Resårmöbler
9 Metall
10, 11, 12  Trä
13 a Gräs och löv – tillfälligt avstängd. Lämna istället på säsongsyta F.
13 b Matjord och sand – tillfälligt avstängd. Lämna istället på säsongsyta F.
13 c Fyllnadsmassor – tillfälligt avstängd. Lämna istället på säsongsyta F.
13 d Betong och tegel – tillfälligt avstängd. Lämna istället på säsongsyta F.
14 Impregnerat trä
15 Isolering
16 Gips
17, 18, 19  Trä
20 Metall
21 Resårmöbler
22 Tapet och gummi
23 Wellpapp
24 Mjuka plastförpackningar och frigolit
25 Plastmöbler
26 (Ej tillgänglig)
27 Textil
28 Böcker

Mer sorteringsinformation