Översiktskarta Helsingborg ÅVC

Översiktskarta Helsingborg ÅVC

Här hittar du en översikt över återvinningscentralen i Helsingborg och var du kan slänga olika sorters avfall.

Packtips till bilen: Börja med att packa in det som har högst nummer i listan här nedanför, eftersom du kommer att lämna det sist. Tänk på att det kan finnas mer än en container för vissa avfallstyper.

A Återbruket + återvinningsstation för förpackningar och tidningar
B Vitvaror/kyl & frys, däck/däck på fälg, Pantmaskin
C Återbygget, el-avfall, farligt avfall
D Förpackningar och tidningar
E Säsongsyta: Trä
F Säsongsyta: Jordförsäljning, Trädgårdsavfall, Fyllnadsmassor och Träpallar

1 Isolering
2 Gips
3 Tryckimpregnerat trä
4 Plastmöbler
5 Mjukplast och frigolit
6 Wellpapp
7 Tapet och gummi
8 Resårmöbler
9 Metallskrot
10 Trä
11 Trä
12 Trä
13 a Löv och gräs
13 b Matjord och sand
13 c Fyllnadsmassor
13 d Betong och tegel
14 Tryckimpregnerat trä
15 Isolering
16 Gips
17 Trä
18 Trä
19 Trä
20 Metallskrot
21 Resårmöbler
22 Tapet och gummi
23 Wellpapp
24 Mjukplast och frigolit
25 Plastmöbler
26 (Ej tillgänglig)
27 Textil
28 Böcker

Mer sorteringsinformation