Översiktskarta Ängelholm ÅVC

Översiktskarta Ängelholm ÅVC

Här hittar du en översikt över återvinningscentralen i Ängelholm och var du kan slänga olika sorters avfall.

Packtips till bilen: Börja med att packa in det som har högst nummer på listan, eftersom du antagligen kommer lämna det sist.

Översiktskarta för återvinningscentralen i Ängelholm
 1. Hårda plastförpackningar
 2. Mjuka plastförpackningar och frigolit
 3. Metallförpackningar
 4. Pappersförpackningar
 5. Wellpapp
 6. Metall
 7. Metall
 8. Impregnerat trä
 9. Impregnerat trä
 10. Betong & Tegel
 11. Betong & Tegel
 12. Fyllnadsmassor
 13. Matjord & Sand
 14. Gräs & Löv
 15. Gräs & Löv
 16. Ris & Grenar
 17. Ris & Grenar
 18. Ris & Grenar
 19. Resårmöbler
 20. Trä
 21. Trä
 22. Trä
 23. Tapet & Gummi
 24. Plastmöbler
 25. Gips
 26. Isolering
 27. Trä
 28. Tidningar
 29. Färgade glasförpackningar
 30. Ofärgade glasförpackningar
 31. Böcker

A Återbygget
B Asbest
C Lastpallar
D Vitvaror
E Kyl & Frys
F Pantamera Express
G Återbruket
H El-avfall, Farligt avfall
I Däck
J Däck med fälg

Mer om Ängelholms återvinningscentral

Mer sorteringsinformation