Tack för att du visar hänsyn!

Tack för att du visar hänsyn!

Våra chaufförer tömmer dina sopkärl året runt, i ur och skur. Så här kan du hjälpa till att underlätta chaufförernas arbete och förbättra deras arbetsmiljö.

Visa hänsyn i trafiken!

  • Sakta ner när du kör förbi en sopbil där vi håller på att tömma kärl. Gatan är vår arbetsplats och olyckor har tyvärr hänt.
  • Ha tålamod! Vi står inte i vägen för att störa och flyttar oss så fort vi kan.
  • Parkera så att bilar och släp inte hindrar sikt och framkomlighet. Sopbilen är stor och behöver en fri vägbredd på minst 3,5 meter. När boende och besökare parkerar olämpligt innebär det risk för skador på personer och egendom samt risk att sopbilen inte kan köra vidare på gatan för att tömma kärl.

Tack för visad hänsyn!

Du som bor i villa:

  • Ställ kärlet med handtaget utåt på tömningsdagen. En chaufför tömmer runt 300 kärl om dagen, så det gör skillnad.
  • Locket ska vara stängt och kärlet ska lätt kunna rulla, det får inte vara överfullt eller för tungt.
  • Tänk på att inte låta hundar springa löst vid tömning.
  • Håll häckar, buskar och träd i trim så att grönskan inte hindrar framkomlighet och sikt. Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare.
  • Vid vinterväder ansvarar du för att vägen fram till dina kärl är fri från snö och is på tömningsdagen. Se även till att locket är fritt från tung snö och att matavfallspåsarna inte har frusit fast. Läs mer om hur du vintersäkrar din soptömning.

Tack för hjälpen!