NSR gillar snygga häckar

NSR gillar snygga häckar

När vi ska tömma ditt kärl är det viktigt att sopbilen kan komma fram till din fastighet utan problem.

Därför ber vi dig att hålla häckar, träd och annan växtlighet i trim, så att vår chaufför har fri sikt och sopbilen inte blir repad. Som fastighetsägare ska du se till att det är fri sikt för trafikanter vid din tomt.  Till exempel får det inte sticka ut växter på gång- och körbanor. Har du en hörntomt har du ett särskilt ansvar för att det är fri sikt i korsningen. Tänk också på att parkera bilar så att de inte hindrar framkomligheten.

Ditt ansvar som fastighetsägare

 • Häck och buskar bör hållas inom den egna tomtgränsen.
 • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:
  – över gångbana – minst 2,5 meter
  – över cykelväg – minst 3,2 meter
  – över körbana – minst 4,6 meter
 • Se till att skyltar och belysning intill dig är fria från skymmande växtlighet.
 • Gångbana eller annat utrymme för gångtrafikanter framför din fastighet ska hållas fria från ogräs, växtmaterial och skräp.
 • Ta bort grus/sand från asfalterad eller plattbelagd gångbana.

För dig med hörntomt

 • Gränsar din hörntomt mot en körbana ska sikttriangeln gå tio meter in.
 • Gränsar din hörntomt mot en gång- och cykelbana ska sikttriangeln gå fem meter in.
 • Buskar och häckar får vara högst 80 centimeter höga från gatunivån inom sikttriangeln.

Sikttriangeln

Andra regler för avfallslämning

Det finns regler i kommunen som beskriver hur avfallshämtning ska ske för avfallslämnare och fastighetsägare. Både regler gällande platsen där avfallet hämtas, men även regler för olika avfallstyper. Du hittar samtliga regler i renhållningsordningen.

Mer om trädgård