Vintersäkra din sophämtning

Vintersäkra din sophämtning

Här får du tips om hur du undviker fastfruset avfall i kärlen och vad du kan göra för att underlätta för renhållaren om vintern.

Underlätta för renhållaren

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att vägen fram till ditt avfallsutrymme eller avfallskärl röjs från snö och is. Tänk på att du kan bli ansvarig om någon halkar och skadar sig utanför din fastighet.

Skotta därför undan snö och sanda marken, så att vägen fram till dina sopkärl är halkfri. Tänk också på att se till att locket på kärlet är fritt från snö.

Blöta matavfallspåsar fryser fast

Om det blir minusgrader kan papperspåsarna med matavfall frysa fast i kärlet för matavfall. Du ansvarar för att matavfallet är löst i kärlet och går att tömma. För att undvika fastfrysning kan du:

  • Låta blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
  • Se till att papperspåsen är ordentligt stängd så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
  • Lägga några tomma matavfallspåsar i botten av det tomma kärlet, innan du lägger i matavfallspåsar med innehåll.
  • Låta matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
  • Hålla kärlet rent – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.
  • Om du har ett fluglock, lossa på locket vintertid då det annars riskerar att frysa fast och matavfallet fastna i facket.

Är  avfallet redan fastfryst?

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen. Prova att peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl töms redan klockan 6.00 och ända fram till 22.00.

Har vi inte kunnat tömma ditt kärl?

Om vi besökt dig och inte lyckats tömma helt och hållet på grund av att avfallet fryst fast, försök gärna klara dig till nästa ordinarie tömning. Ofta handlar det om ett fåtal påsar som fastnat i botten. Skulle kärlet bli för fullt under denna tid får du lov att lägga enstaka matavfallspåsar bland restavfallet.

Mer om ditt kärl