Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Hur fungerar tömning av brunn?

Här har vi samlat information om din slamtömning – hur det går till och vad du måste tänka på inför tömningen.

Ungefär två veckor innan det är dags för tömning får du ett brev där vi berättar vilken vecka vi kommer.

Så här går det till när vi tömmer

Brunnar och slamavskiljare
Med hjälp av en slang som är kopplad till bilen sugs slammet och vattnet upp. För att behålla bakteriekulturen återfyller chauffören sedan brunnen med vattnet.

Slutna tankar
Med hjälp av en slang som är kopplad till bilen sugs allt innehåll i tanken upp.

Minireningsverk
Ett minireningsverk kan tömmas på många olika sätt. Ibland finns en brunn ansluten till verket och då töms brunnen, ibland töms verket genom ett rör som chauffören ansluter slangen till. Vissa minireningsverk ska återfyllas med det gamla vattnet, vissa ska återfyllas med nytt vatten och andra ska inte återfyllas alls. Om du har ett minireningsverk är det viktigt att du har tömningsmanualen tillgänglig för chauffören när vi ska tömma.

Fosforfälla
Om du har en fosforfälla i säck hämtas den av en kranbil, om det är löst material sugs materialet upp av en slambil.

Tänk på detta när det är dags för tömning

När vi ska tömma ett avlopp är det viktigt att slambilen kan ta sig fram till tömningsplatsen och att brunnen eller tanken är frilagd och lättillgänglig. Om tömningen inte kan utföras på grund av saker eller händelser som entreprenören inte kan påverka tar vi ut en avgift för bomkörning.

– Det är ditt ansvar som fastighetsägare att vägen fram till tömningsplatsen är i framkomligt skick.
– Vägen ska vara hårdgjord.
– Träd eller annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden eller höjden.
– På vintern är det viktigt att vägen är snöröjd och halkbekämpad.
– Det är viktigt att brunnen eller tanken är väl synlig och tydligt markerad. Märk gärna ut platsen med en färgad pinne eller liknande.

Med slanglängd menar vi avståndet mellan slambilens uppställningsplats och anslutningspunkt till den avloppsanläggning som ska tömmas (tänk på att djupet av brunnen även räknas i slanglängden) . Det ingår 20 meter slanglängd i en tömning. Om avståndet är längre tar vi ut en extra avgift. Om slanglängden är mer än 50 meter måste du meddela kundservice, eftersom slambilarna inte har med sig mer slang än så.

Har du ett minireningsverk ska tömningsmanualen finnas lättillgänglig i anslutning till verket.

Ett brunnslock får väga maximalt 25 kilo och ska gå att öppna av en person. Om locket väger mer eller det behövs extra personal för att lyftas måste ni meddela kundservice. Vi tar då ut en extra avgift.

Frågor och svar om din slamtömning

Här ser du de vanligaste frågorna och svaren som handlar om slamtömning.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar