Vad kostar slamtömning?

Vad kostar slamtömning?

Priset beror på brunnsstorleken eller tankstorleken samt hur snabbt tömningen ska utföras.

Det billigaste alternativet är alltid den årliga schemalagda tömningen.

Årlig schemalagd tömning samt inom 7 eller 2 arbetsdagar

Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. Den årliga schemalagda tömningen är den fasta tömning som finns inplanerad en gång om året, den kallas även kampanjtömning. Om du har flera tömningar per år inplanerade debiteras resterande som en tömning inom 7 arbetsdagar. Behöver du boka en extra tömning utöver dina inplanerade tömningar gör du det via NSR:s kundservice på 042-400 13 40.

Observera att tömning inom 7 respektive 2 arbetsdagar är ännu inte tillgängligt för boende i Höganäs kommun.

Kan jag säga upp slamtömningen?

Nej, du kan inte säga upp slamtömningen. Vid speciella omständigheter kan du ansöka om dispens från renhållningsordningen. Då ansöker du hos din kommun.

Regler som gäller för din kommun
Alla avfallstaxor i sin helhet

Priser

Båstad, Bjuv, Helsingborg, Ängelholm, Åstorp kommun

Höganäs kommun

Båstad, Bjuv, Helsingborg, Åstorp, Ängelholms kommun

*Gäller ej Helsingborgs kommun
**Gäller endast Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

I Båstads, Helsingborgs och Ängelholms kommun kan du beställa akuttömning av din brunn eller tank. Det beställs per telefon till NSR:s kundservice på 042-400 13 40. När kundservice är stängt beställs akuttömning på jourtelefon 010-45 00 500 för Båstad, Helsingborg och Ängelholm. I  Bjuv och Åstorp kan man ringa 070-2098999 för akut tömning.

Båstad, Helsingborg och Ängelholm kommun