Vad kostar slamtömning?

Vad kostar slamtömning?

Priset beror på brunnsstorleken eller tankstorleken samt hur snabbt tömningen ska utföras.

Det billigaste alternativet är alltid den årliga schemalagda tömningen.

Årlig schemalagd tömning samt inom 7 eller 2 arbetsdagar

Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. Den årliga schemalagda tömningen är den fasta tömning som finns inplanerad en gång om året, den kallas även kampanjtömning. Om du har flera tömningar per år inplanerade debiteras resterande som en tömning inom 7 arbetsdagar. Behöver du boka en extra tömning utöver dina inplanerade tömningar gör du det via NSR:s kundservice på 042-400 13 40.

Observera att tömning inom 7 respektive 2 arbetsdagar är ännu inte tillgängligt för boende i Höganäs kommun.

Kan jag säga upp slamtömningen?

Nej, du kan inte säga upp slamtömningen. Vid speciella omständigheter kan du ansöka om dispens från renhållningsordningen. Då ansöker du hos din kommun.

Regler som gäller för din kommun
Alla avfallstaxor i sin helhet

Priser

Båstad, Bjuv, Helsingborg, Ängelholm, Åstorp kommun

Brunnsstorlek Schemalagd årlig tömning Inom 7 arbetsdagar Inom 2 arbetsdagar
0 – 1,49 kubikmeter 625 kr 780 kr 1125 kr
1,5 – 2,99 kubikmeter 935 kr 1170 kr 1645 kr
3,0 – 6,00 kubikmeter* 1350 kr 1685 kr 2100 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr
Tillägg per kbm slam över 3 kbm** 250 kr 250 kr 250 kr

Höganäs kommun

Brunnsstorlek Per tömning
0 – 1,5 kubikmeter 975 kr
1,51 – 2,5 kubikmeter 1375 kr
Över 2,5 kubikmeter 1690 kr

Båstad, Bjuv, Helsingborg, Åstorp, Ängelholms kommun

Brunnsstorlek Schemalagd årlig tömning Inom 7 arbetsdagar Inom 2 arbetsdagar
0 – 1,49 kubikmeter 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kubikmeter 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kubikmeter* 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr
Tillägg per kbm slam över 3 kbm** 250 kr 250 kr 250 kr

*Gäller ej Helsingborgs kommun
**Gäller endast Helsingborgs kommun

Höganäs kommun

Brunnsstorlek Per tömning
0 – 1,5 kubikmeter 975 kr
1,51-3,0 kubikmeter 1500 kr
3,01-5,0 kubikmeter 1690 kr
5,01-6,0 kubikmeter 2035 kr

I Båstads, Helsingborgs och Ängelholms kommun kan du beställa akuttömning av din brunn eller tank. Det beställs per telefon till NSR:s kundservice på 042-400 13 40. När kundservice är stängt beställs akuttömning på jourtelefon 010-45 00 500 för Båstad, Helsingborg och Ängelholm. I  Bjuv och Åstorp kan man ringa 070-2098999 för akut tömning.

Båstad, Helsingborg och Ängelholm kommun

Akuttömning Avgift
Tömning samma dag* 4225 kr
Tömning nästa arbetsdag** 2600 kr
Tömning inom 4 timmar 6100 kr
Tömning inom 24 timmar 5400 kr

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window