Vad kostar slamtömning?

Vad kostar slamtömning?

Priset beror på brunnsstorleken eller tankstorleken samt hur snabbt tömningen ska utföras.

Det billigaste alternativet är alltid den årliga schemalagda tömningen.

Årlig schemalagd tömning samt inom 7 eller 2 arbetsdagar

Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. Den årliga schemalagda tömningen är den fasta tömning som finns inplanerad en gång om året, den kallas även kampanjtömning. Om du har flera tömningar per år inplanerade debiteras resterande som en tömning inom 7 arbetsdagar. Behöver du boka en extra tömning utöver dina inplanerade tömningar gör du det via NSR:s kundservice på 042-400 13 40.

Observera att tömning inom 7 respektive 2 arbetsdagar är ännu inte tillgängligt för boende i Höganäs kommun.

Kan jag säga upp slamtömningen?

Nej, du kan inte säga upp slamtömningen. Vid speciella omständigheter kan du ansöka om dispens från renhållningsordningen. Då ansöker du hos din kommun.

Regler som gäller för din kommun
Alla avfallstaxor i sin helhet

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk, septiktankar och slamavskiljare

Prislista för Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Ängelholms, Åstorps kommun

BrunnsstorlekSchemalagd årlig tömningInom 7 arbetsdagarInom 2 arbetsdagar
0 - 1,49 kubikmeter625 kr780 kr1125 kr
1,5 - 2,99 kubikmeter935 kr1170 kr1645 kr
3,0 - 6,00 kubikmeter*1350 kr1685 kr2100 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm375 kr375 kr375 kr
Tillägg per kbm slam över 3 kbm**250 kr250 kr250 kr

Prislista för Höganäs kommun

BrunnsstorlekSchemalagd årlig tömningInom 7 arbetsdagarInom 2 arbetsdagar
0 - 1,5 kubikmeter975 kr1125 kr1275
1,51 - 2,5 kubikmeter1375 kr1525 kr1675
Över 2,5 kubikmeter1690 kr1840 kr1990
Tillägg per kbm över 2,5 kbm250 kr250 kr250 kr

Slutna tankar

Prislista för Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Åstorps, Ängelholms kommun

BrunnsstorlekSchemalagd årlig tömningInom 7 arbetsdagarInom 2 arbetsdagar
0 - 1,49 kubikmeter750 kr935 kr1380 kr
1,5 - 2,99 kubikmeter1125 kr1405 kr1820 kr
3,0 - 6,00 kubikmeter*1500 kr1875 kr2195 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm375 kr375 kr375 kr
Tillägg per kbm slam över 3 kbm**250 kr250 kr250 kr

*Gäller ej Helsingborgs kommun
**Gäller endast Helsingborgs kommun

Prislista för Höganäs kommun

BrunnsstorlekSchemalagd årlig tömningInom 7 arbetsdagarInom 2 arbetsdagar
0 - 1,5 kubikmeter975 kr1125 kr1275 kr
1,51-3,0 kubikmeter1500 kr1650 kr1800 kr
3,01-5,0 kubikmeter1690 kr1840 kr1990 kr
5,01-6,0 kubikmeter2035 kr2185 kr2335 kr
TIllägg per kbm över 6 kbm375 kr375 kr375 kr

Akuttömning

I Båstads, Helsingborgs och Ängelholms kommun kan du beställa akuttömning av din brunn eller tank. Det beställs per telefon till NSR:s kundservice på 042-400 13 40. När kundservice är stängt beställs akuttömning på jourtelefon 010-45 00 500 för Båstad, Helsingborg och Ängelholm. I  Bjuv och Åstorp kan man ringa 070-2098999 för akut tömning.

Prislista för Båstads, Helsingborgs och Ängelholms kommun

AkuttömningAvgift
Tömning samma dag*4225 kr
Tömning nästa arbetsdag**2600 kr
Tömning inom 4 timmar6100 kr
Tömning inom 24 timmar5400 kr