Vad kostar slamtömning?

Vad kostar slamtömning?

Priset beror på brunnsstorleken eller tankstorleken samt hur snabbt tömningen ska utföras.

Det billigaste alternativet är alltid den årliga schemalagda tömningen.

Årlig schemalagd tömning samt inom 7 eller 2 arbetsdagar

Tömning av enskilda avlopp ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. Den årliga schemalagda tömningen är den fasta tömning som finns inplanerad en gång om året, den kallas även kampanjtömning. Om du har flera tömningar per år inplanerade debiteras resterande som en tömning inom 7 arbetsdagar. Behöver du boka en extra tömning utöver dina inplanerade tömningar gör du det via NSR:s kundservice på 042-400 13 40.

Kan jag säga upp slamtömningen?

Nej, du kan inte säga upp slamtömningen. Vid speciella omständigheter kan du ansöka om dispens från renhållningsordningen. Då ansöker du hos din kommun.

Regler som gäller för din kommun

Priser och utbud

Vi erbjuder tömning av två- och trekammarbrunnar, minireningsverk, septiktankar och slamavskiljare, slutna tankar samt akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank.

Du hittar priser i avfallstaxan för din kommun: Alla avfallstaxor i sin helhet