Försening i soptömning – Ängelholms kommun

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Återvinning av plast

Här får du veta mer om plast och återvinning av plastförpackningar. Och tänk på att varje förpackning som går till återvinning räknas!

Fastighetsnära insamling

NSR och våra ägarkommuner var tidigt ute med att erbjuda fastighetsnära insamling av plastförpackningar redan i början på 2000-talet. Fastighetsnära insamling innebär att du som invånare lämnar förpackningar till återvinning i direkt anslutning till ditt boende.

De olika kommunerna har dock infört fastighetsnära insamling vid lite olika tidpunkter och därför skiljer sig insamlingssystemen åt. Några kommuner har till exempel separat insamling av mjukplastförpackningar.

Vi jobbar för att insamlingssystemen i framtiden ska vara så lika som möjligt. Oavsett hur dina plastförpackningar samlas in så transporteras de till vår anläggning i Helsingborg innan de skickas vidare till återvinning.

Hög utsortering av plastförpackningar

Genom att NSR tidigt erbjudit våra kunder fastighetsnära insamling av plastförpackningar har vi en högre utsortering av plastförpackningar än många andra kommuner i Sverige. Plastförpackningar som samlas in fastighetsnära är dessutom ett avfall av högre kvalitet, vilket gör att en större andel kan återvinnas. Från 2024 blir det standard i hela Sverige att erbjuda fastighetsnära insamling av förpackningar. Vi på NSR är stolta över att ha varit med och lett denna utveckling och här har du som invånare i regionen också bidragit.

Återvinning av plastförpackningar

Insamlade plastförpackningar packas i balar och körs till en anläggning för plaståtervinning. De plastförpackningar som samlas in av NSR lämnas till vår samarbetspartner TMR som skickar plastförpackningar till Stena Recyclings plaståtervinningsanläggning i Lanna för sortering. Plastförpackningarna sorteras sen ut beroende på material med hjälp av olika tekniker, för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas. De omvandlar sedan plastförpackningarna till granulat, som kan ersätta ny plast som råvara i nya produkter.

Återvinning av plastföremål från NSR:s återvinningscentraler

Plast som inte är förpackningar, utan sorteras i containern för Plastmöbler på våra återvinningscentraler, skickas till företaget Van Werven Plastic Recycling. De bearbetar årligen 150 miljoner kilo hårda plastmaterial, till exempel trädgårdsmöbler, lådor och rörledningar som samlats in, och ser till att det blir nytt råmaterial.

Så mycket plast samlar vi in i NSR-regionen och skickar vidare till återvinning (2021):

  • Plastförpackningar: 3 545 ton
  • Hårdplast (ej förpackningar) från våra återvinningscentraler: 441 ton

Varför återvinns så lite plast?

Nationell statistik över hur mycket plast som återvinns till nytt material i Sverige visar en så låg siffra som 10 procent (Källa: SVT 2023). Uppgiften omfattar dock all plast som slängs, inte bara plastförpackningar som är den sorts plast vi sorterar ut hemma.

Men inte heller alla plastförpackningar återvinns idag till nytt material. En av anledningarna är att många plastförpackningar tyvärr hamnar i restavfallet. Varje nordvästskåning slänger i snitt 25 kilo plast i restavfallet per år.

Det finns också andra utmaningar, bland annat:

  • Den sortering som sker med optiska läsare kan inte läsa av svarta förpackningar och därför kan dessa inte sorteras efter plasttyp.
  • Plast som består av flera olika sorters plast (som inte går att separera) kan inte heller sorteras efter plasttyp.
  • Inom plastindustrin finns inte en tillräckligt stor efterfrågan på återvunna plastsorter.

Varför ska vi sortera ut plastförpackningar?

Trots att plast ibland är svårt att återvinna, är det viktigt att vi fortsätter att sortera ut alla plastförpackningar. Varje förpackning räknas! Ju mer vi sorterar, desto mer av respektive material finns att tillgå och det kan skapa en större efterfrågan. I framtiden kommer det också bli högre krav på att nya produkter ska innehålla en viss mängd återvunnet material.

Har du svårt att avgöra hur du ska sortera din plastprodukt?

Ibland är det klurigt att avgöra hur en plastförpackning eller produkt ska sorteras. Då kan du prova att söka i vår sorteringsguide!

Rätt plast på rätt plats

Plast är ett värdefullt material med många bra egenskaper. Men plast görs oftast av olja så ju fler gånger vi kan återanvända plasten desto bättre. Så här sorterar du rätt.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar