Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall är stort och skrymmande avfall som normalt inte får plats i ditt avfallskärl.

Grovavfall kan vara litet som ett stekjärn eller stort som en säng. Grovavfall kan lämnas sorterat på alla våra återvinningscentraler.

Visste du att ditt grovavfall ibland går till återbruk?

En del av det grovavfall som NSR hämtar vid villor lämnas till Återbruket där det sedan tas om hand av våra samarbetspartners.

Privatpersoner

Om du har ett villa-abonnemang i Båstads, Bjuvs, Helsingborgs, Åstorps eller Ängelholms kommun kan du också få ditt grovavfall hämtat kostnadsfritt av NSR.

Läs mer och boka hämtning som privatperson

Fastighetsägare / hyresrätter

Vi kan även hämta grovavfall hos flerfamiljsfastigheter genom antingen schemalagd eller budad hämtning. Tänk på att det finns olika regler för hyresrätter respektive BRF/samfälligheter. Vi hämtar enbart löst grovavfall och inte grovavfall i kärl eller container.

Läs mer och boka hämtning som företag