Bygg- och rivningsmaterial

Bygg- och rivningsmaterial

Bygg- och rivningsavfall är ett avfall som uppstår vid renoveringar av hus och fastigheter.

Det gäller avfall som är del av ett hus eller en byggnad och är avfall som inte uppstår i den dagliga skötseln av ett hushåll.

Om avfallet uppstår när du som privatperson själv river/renoverar ditt hus räknas avfallet som kommunalt avfall och du kan du själv köra iväg med det till återvinningscentralen. Men om du anlitar en firma för att köra bort det, räknas det som verksamhetsavfall.

Olika typer av bygg- och rivningsmaterial

När du sorterar upp ditt bygg- och rivningsavfall så ska du dela in det i följande underkategorier:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips
  • isolering

Gips

GipsGips kan vara gipsplattor och gipsskivor.

Tänk på

Gips med reglar och kakel ska inte sorteras som gips.

Vad händer sen?

Vi skickar gipsskivorna till återvinnare som gör nya gipsskivor. Därmed minskas behovet av att importera ny gipsråvara från andra länder.

Isolering

IsoleringIsolering kan vara  glasull, glasfibertak, planglas, speglar och stenull

Tänk på!

Det är viktigt att sortera isolermaterial rätt bland isolering så att det inte går till förbränning. Hamnar isolering bland avfall som ska till förbränning smälter materialet och sätter sig på väggarna i förbränningspannan.

Vad händer sen?

Vi deponerar avfallet på vår specialdeponi på NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg. Isolering är ett av de få avfallslag som deponeras.

Betong och tegel

Betong och tegelBland betong och tegel sortera du betongplattor, takpannor och tegelstenar

Tänk på

Betong med annat material på, exempelvis golvmattor eller träreglar ska sorteras som ej sorterbart på återvinningscentralen.

Vad händer sen?

Vi krossar materialet och använder sedan massorna till konstruktion på egna anläggningar, bland annat till att bygga vägar och täcka vår deponier.