Bygg- och rivningsmaterial

Bygg- och rivningsmaterial

Bygg- och rivningsavfall är ett avfall som uppstår vid renoveringar av hus och fastigheter.

Det gäller avfall som är del av ett hus eller en byggnad och är avfall som inte uppstår i den dagliga skötseln av ett hushåll.

Om avfallet uppstår när du som privatperson själv river/renoverar ditt hus räknas avfallet som kommunalt avfall och du kan du själv köra iväg med det till återvinningscentralen. Men om du anlitar en firma för att köra bort det, räknas det som verksamhetsavfall.

Olika typer av bygg- och rivningsmaterial

När du sorterar upp ditt bygg- och rivningsavfall så ska du dela in det i följande underkategorier:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips
  • isolering