Prislista Helsingborg

Prislista Helsingborg

Här ser du prislista för verksamhetsavfall på NSR:s anläggning i Helsingborg.

Tänk på att minimiavgiften är 200 kronor per transaktion. Nedanstående priser gäller från och med 1 januari 2023.

Priserna för grovavfall (som hanteras av Öresundskraft) inkluderar avgifter för utsläppsrätt (315 kr/ton). Förbränningsskatten är borttagen sedan 1 januari 2023.

AvfallstypPris exklusive momsMottagare
Asbest (avfallsdeklaration krävs)1 725 kr/tonNSR
Asfalt (fritt från PAH, avfallsdeklaration krävs)150 kr/tonNSR
Deponirest (avfallsdeklaration krävs)Prissätts efter godkänd avfallsdeklarationNSR
Däck tas enbart emot om du har avtal med SDABVägningskostnad på 200 krNSR
Elektriska komponenter (ej producentansvar)4 500 kr/tonNSR
Gips1 150 kr/tonNSR
Schakt-matjord MRR (avfallsdeklaration krävs)250 kr/tonNSR
Schakt-matjord < KM (avfallsdeklaration krävs)390 kr/tonNSR
Schakt-matjord i storsäck
(avfallsdeklaration krävs)
550kr/ton NSR
Schakt-matjord ej analyserad2000kr/tonNSR
Stubbar och rötter1 050 kr/tonNSR
Svår- eller felsorterat avfall2 070 kr/tonNSR
Trä, behandlat (målat)400 kr/tonNSR
Trä, obehandlat200 kr/tonNSR
Trä, tryckimpregnerat och slipers (transportdokument krävs)1 900 kr/tonNSR
Trädgårdsavfall600 kr/tonNSR
Grovavfall till sortering - litet
(max 0,5 x 0,5 x 0,9 meter)
1 290 kr/tonÖresundskraft
Grovavfall till sortering - stort
(över 0,5 x 0,5 x 0,9 meter)
1 740 kr/tonÖresundskraft