Matavfallskvarn

Matavfallskvarn

Här hittar du som har matavfallskvarn praktiska tips och information om hur kvarnen fungerar.

I dagsläget är det boende i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg som har inkopplad matavfallskvarn som en del av det unika källsorterande avloppssystemet Tre rör ut.

Instruktionsfilm om hur du använder matavfallskvarn

Frågor och svar

Läs svaren på de vanligaste frågorna på NSVA:s hemsida