Inget fett i avloppet

Inget fett i avloppet

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Så här ska du ta hand om mat- och stekfett på bästa sätt.

Matolja och fett blir nämligen som cement i ledningarna när det stelnar. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen som orsakar stopp och översvämningar.

Gör så här istället

Illustration: Erik Nylund

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.

Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Illustrationer: Erik Nylund

Flytande matfett

Häll använd avsvalnad matolja med hjälp av en fettratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork. Släng det i restavfallet.

Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Illustrationer: Erik Nylund

Tips: Boende i Båstad, Helsingborg, Åstorp och Bjuv kan hämta NSVAs fettratt gratis på NSVAs huvudkontor i Helsingborg, Rönnowsgatan 10.

Informera din bostadsrättsförening eller hyresgäster

NSVA har tagit fram ett informationsblad om hur du ska göra med matolja och fett som du kan dela ut till grannar, hyresgäster eller i din bostadsrättsförening.

Till informationsbladet (pdf)