Frågor och svar om ditt sopkärl

Frågor och svar om ditt sopkärl

Här ser du de vanligaste frågorna och svaren som handlar om ditt sopkärl och hur du tar hand om det. 

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl och 1000-liters kärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallsbonnemang måste ditt första kärl vara placerat max 2 meter in.  Kärl placerade som bilderna nedan kostar inget extra. Kostnaden för dragväg skiljer sig åt beroende på vilken kommun du har avfallsabonnemang i.

Läs mer i  avfallstaxan för din kommun.

Du kan ha kärlen placerade hur du vill fram tills tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda;

  • vid tomtgränsen senast 06:00
  • placering på hårdgjord yta
  • handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan/mot chauffören
  • rättsorterat avfall
  • ej blockerat

Trädgårdskärlet ska stå som första kärl, det vill säga närmast tomtgränsen på tömningsdagen om du har alla tre kärlen tillsammans. Alternativt rullas fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen om du har kärlet stående på annat ställe.

Illustration av placering av kärl

Kontakta vår kundservice för att beställa nya dekaler till dina sopkärl. Du beställer enklast nya dekaler till villakärl via vårt formulär för beställning av dekaler.  Där hittar du även hur dekalerna ska sitta.

Kontakta kundservice på telefon 042-400 13 40. Eftersom du hyr kärlet i ditt abonnemang, blir du skyldig att ersätta det om det försvinner eller om det blir förstört, till exempel genom att det brinner upp.

Ditt kärl kan tömmas mellan 6:00 och 21:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender efter din nästa tömningsdag. Du kan även hitta dina tömningsdagar på Mina sidor (gäller både företag och privatpersoner).

Du som bor i testområde i Helsingborg med bestäm-själv-tömning kan läsa mer på www.nsr.se/hbgtestar 

Trädgårdskärl töms vecka 9-47 eller vecka 10-48 beroende på om du har tömning udda eller jämn vecka. I Båstads kommun kan kunder med tömning var fjärde vecka få tömt vecka 9-45, 10-46, 11-47 eller 12-48.

När töms mitt kärl?

Om du har glömt din tömningsdag, kontakta vår kundservice på 042-400 13 40, kundservice@nsr.se eller sök upp din tömningsdag i vår tömningskalender. Det enklaste sättet att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet, är att du ansluter dig till vår gratistjänst SMS-påminnelse (gäller ännu inte boende i Höganäs kommun).Då får du ett SMS dagen innan det är dags för tömning. Vi har ingen möjlighet att skriva ut alla tömningsdagar på denna sidan.

Vilken tid ska kärlet stå ute?

Trädgårdskärl töms mellan klockan 6.00 och 21.00. Kärlet måste på tömningsdagen vara placerat precis vid tomtgräns intill allmän väg där renhållningsfordonet kan stanna.

Läs mer om trädgårdsavfall

I samband med storhelger som 1 maj, midsommarafton, julafton och nyårsafton kan tömningsdagarna tillfälligt ändras. Se vårt helgschema för hela året. 

Tillfälligt ändrade tömningsdagar i samband med storhelger presenteras på vår hemsida eller aviseras via det kundbrev som skickas med din pappers eller e-faktura var tredje månad. Vi brukar även annonsera i traditionella och sociala medier. Som kund är du själv ansvarig att hålla reda på om just du har ändrade tömningsdagar.

Enklast för dig som äger en  villa att få information om tillfälligt ändrade tömningsdagar är genom att ansluta dig till  vår gratistjänst SMS-påminnelse. Då får du alltid ett SMS kvällen innan det är dags för tömning.

Nej, NSR utför inte tvätt av kärl.  Om du inte vill tvätta dem själv kan du vända dig till en privat aktör som erbjuder denna tjänst. Sök på “Kärltvätt” på Internet.

Ett fluglock är ett lock som gör det svårare för flugor att lägga ägg i matavfallet.  Fluglocken kan endast användas på insatsen i fyrfackskärlet. Det är bara i Helsingborgs stad som matavfallet ligger i insatsen och därför kan detta bara erbjudas i Helsingborg. Har du fyrfackskärl men saknar fluglock kan du hämta ett på vårt huvudkontor på Hjortshögsvägen 1 under våra öppettider.

Du kan beställa kärltvätt av privata aktörer på marknaden mot en avgift. Testa att söka “Kärltvätt” på Internet.

På alla kärl hos villor i Ängelholms kommun finns det en klisterdekal på sidan av kärlet med en streckkod och adressen som kärlet tillhör. Streckkoden innebär att kärlet är taggat med ett litet chip. Chipet läses av automatiskt och gör att vår kundservice direkt kan se när kärlet är tömt av bilen. Än så länge fungerar detta bara i Ängelholms kommun men vi har även börjat tagga kärl i Helsingborgs stad.  Chipet innehåller ingen personlig information utan hjälper oss bara att se snabbare när ditt kärl blivit tömt.

Det är viktigt att du låter streckkoden vara kvar på kärlet.

Kärlen ska stå ute på tömningsdagen mellan klockan 06.00 till 21.00. Om kärlet inte har blivit tömt mellan dessa tider, vänligen ta kontakt med vår kundservice dagen efter så att vi kan se vad som har hänt.

Nej, det är inte en tjänst som vi kan erbjuda. Om du behöver ha tömt en oljeavskiljare får du vända dig till den privata marknaden.

Häll ett glas kallt/ljummet vatten över reglaget så lossnar det. Detta gäller dig som har bestäm-själv-tömning i Helsingborg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window