Återbruk 2.0

Återbruk 2.0

Återbruket i Helsingborg Syftet med Återbruk 2.0 är att lyfta avfall högre upp i avfallstrappan genom att öka både andelen återbruk samt andelen materialåtervinning och därigenom minska andelen material som går till förbränning.

Varför?

Idén för utförande av detta projekt är två huvudspår – FNI & ÅVC – som omfamnas av ett tredje: Kommunikation för beteendeförändring.

Hur?

I första hand gäller även här att säkra utflödet. Har vi tillräckligt många och relevanta återbruksaktörer? Når de tillräckligt många attraktiva och fungerande marknader? Fastighetsnära Insamling – Hitta system att återbruka grovavfallet vi samlar in fastighetsnära, ÅVC – Hitta nya fraktioner att återbruka både från det fastighetsnära insamlade och det från ÅVC:erna, samt att lyfta mer avfall till materialåtervinning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window