Återbruk 2.0

Återbruk 2.0

Återbruket i Helsingborg Syftet med Återbruk 2.0 är att lyfta avfall högre upp i avfallstrappan genom att öka både andelen återbruk samt andelen materialåtervinning och därigenom minska andelen material som går till förbränning.

Varför?

Idén för utförande av detta projekt är två huvudspår – FNI & ÅVC – som omfamnas av ett tredje: Kommunikation för beteendeförändring.

Hur?

I första hand gäller även här att säkra utflödet. Har vi tillräckligt många och relevanta återbruksaktörer? Når de tillräckligt många attraktiva och fungerande marknader? Fastighetsnära Insamling – Hitta system att återbruka grovavfallet vi samlar in fastighetsnära, ÅVC – Hitta nya fraktioner att återbruka både från det fastighetsnära insamlade och det från ÅVC:erna, samt att lyfta mer avfall till materialåtervinning.