Försening i soptömning – Ängelholms kommun

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Avfallstrappan – för en hållbar samhällsutveckling

NSR arbetar efter avfallstrappan, ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand. Målet är det översta steget – att skapa så lite avfall som möjligt.

Vi behöver kunna tillgodose våra behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Därför måste vi hantera resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Det gör vi – länderna inom EU – genom att arbeta efter avfallstrappan. Målet är det översta steget, alltså att skapa så lite avfall som möjligt. Det är bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Vi behöver även återanvända våra saker mer, genom att till exempel laga, renovera, byta och låna av varandra. Först när något är helt utslitet ska det återvinnas.

1 Förebygga

I första hand ska vi försöka förhindra att det skapas nytt avfall, främst genom att konsumera så få varor som möjligt. Innan du köper en ny sak ska du ställa dig följande frågor: Behöver jag verkligen den här saken? Om jag behöver den, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Eller kan jag laga min gamla pryl istället för att skaffa en ny?

2 Återanvända

Det avfall som ändå uppstår ska vi försöka återanvända. Det kan du göra genom att skänka och sälja saker du inte längre använder och köpa saker på till exempel en loppis eller second hand.

3 Återvinna

Om det inte går att återanvända ska vi istället återvinna materialet i avfallet. Det gör vi till exempel genom att exempelvis sortera förpackningar (sopsortera), panta burkar, omvandla matavfall till biogas och göra trädgårdsavfall till jordsorter.

4 Utvinna energi

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom att förbrännas i ett kraftverk och omvandla energin i avfallet till el och värme.

5 Deponera

Avfall som inte går att ta hand om på något annat sätt ska deponeras. Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet som vi på alla sätt ska försöka undvika.

Läs mer om avfallstrappan på Naturskyddsföreningens hemsida

Avfallstrappans olika steg

Relaterade länkar

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar