RecoPark – här utvecklar vi avfall till framtidens resurser

RecoPark – här utvecklar vi avfall till framtidens resurser

NSR:s kompetens- och utvecklingscenter RecoPark erbjuder en kreativ och informativ miljö. Här gör vi forskning och utveckling möjligt i samverkan med näringsliv och akademi.

Syftet med verksamheten är att ta tillvara olika slags avfall effektivare, skapa nya cirkulära energi- och materialflöden och bidra till att minska miljö- och klimatbelastningen i samhället.

Centret erbjuder en testbädd för att utveckla morgondagens tekniklösningar. Här finns även utrymme att bygga upp en utomhusbaserad försöksmiljö.

Här finns RecoPark

RecoPark är också en fysisk plats, vackert belägen i grönskande omgivningar vid Välavägen 198 i Helsingborg. Om du åker med kollektivtrafik är den närmaste busshållplatsen Diabasgatan.

Kompetenscenter för biokol

Som ett första steg har vi skapat ett kompetenscenter för biokol som invigdes i samband med H22 City Expo i Helsingborg sommaren 2022. Centret har uppförts i en tidigare industribyggnad som återbrukats och fått ett nytt innehåll.

Kompetenscentret består av tre delar:

  • Utställnings- och utbildningslokaler
  • Laboratorium för produktion av biokol
  • Nationellt nätverk för biokol

Utställnings- och utbildningslokaler

I kompetenscentret finns två bokningsbara mötesrum: Ett mötesrum för 12 personer och ett auditorium med mer öppen planlösning för upp till 50 personer. Auditoriet kan lätt möbleras efter önskemål exempelvis i öar, u-formation med eller utan bord eller biosittning. Båda mötesplatserna är utrustade med modern AV-teknik med stora skärmar. Kontakta Eva Stål, verksamhetsutvecklare RecoPark, för bokning.

Laboratorium

I labbet kommer vi att kunna erbjuda möjligheten att pyrolisera olika avfallsslag. Tjänsten kommer utföras av NSR:s personal och påbörjas under 2023.

Nationellt nätverk

Även ett nationellt nätverk för biokolsintressenter kommer skapas med start 2023.