Töm säcken

Töm säcken

Sedan 1 januari 2020 tar vi inte emot säckar med blandat avfall. Innehållet ska sorteras så att mer avfall går till återbruk och återvinning istället för att eldas upp.

Mycket är felsorterat

Våra besökare på NSR:s återvinningscentraler är duktiga på att sortera, men vi måste bli ännu bättre på att sortera ut allt som kan återbrukas och återvinnas. Vi har sett att endast en liten del av innehållet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna – som förpackningar, textilier och elektronik.

Mål: mer avfall till återvinning

Därför ber vi dig tömma säcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar. Den tomma säcken kan du sedan återanvända eller återvinna. Målet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön.

Dessutom innebär det en risk för vår personal när de inte kan se exempelvis vassa föremål i säckarna.

Osäker på hur du ska sortera?

Använd sorteringsguiden eller fråga personalen på din återvinningscentral – vi finns på plats för att hjälpa dig.

Stor förbättring första året med säckstopp

Under 2020 skickade vi hela 42 procent mindre avfall till förbränning från NSR:s återvinningscentraler, jämfört med 2019. Framförallt är det mer textilier, förpackningar och övrig hårdplast som nu sorteras ut och hamnar rätt.

Tillsammans har vi 2020 räddat drygt 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning. Tack för att du tömmer säcken och bidrar till en hållbar framtid!

Mer till återvinning för en hållbar framtid!

I vår film  svarar Anna-Karin Falkenstöm, enhetschef för Återvinningscentralerna, på frågor och delar med sig av sina bästa sorteringstips.