Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Töm säcken

Sedan 1 januari 2020 tar vi inte emot säckar med blandat avfall. Innehållet ska sorteras så att mer avfall går till återbruk och återvinning istället för att eldas upp.

Mycket är felsorterat

Våra besökare på NSR:s återvinningscentraler är duktiga på att sortera, men vi måste bli ännu bättre på att sortera ut allt som kan återbrukas och återvinnas. Vi har sett att endast en liten del av innehållet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna – som förpackningar, textilier och elektronik.

Mål: mer avfall till återvinning

Därför ber vi dig tömma säcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar. Den tomma säcken kan du sedan återanvända eller återvinna. Målet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning, som är både dyrt och belastar miljön.

Dessutom innebär det en risk för vår personal när de inte kan se exempelvis vassa föremål i säckarna.

Osäker på hur du ska sortera?

Använd sorteringsguiden eller fråga personalen på din återvinningscentral – vi finns på plats för att hjälpa dig.

Stor förbättring första året med säckstopp

Under 2020 skickade vi hela 42 procent mindre avfall till förbränning från NSR:s återvinningscentraler, jämfört med 2019. Framförallt är det mer textilier, förpackningar och övrig hårdplast som nu sorteras ut och hamnar rätt.

Tillsammans har vi 2020 räddat drygt 3 900 ton avfall till återbruk och materialåtervinning. Tack för att du tömmer säcken och bidrar till en hållbar framtid!

Mer till återvinning för en hållbar framtid!

I vår film  svarar Anna-Karin Falkenstöm, enhetschef för Återvinningscentralerna, på frågor och delar med sig av sina bästa sorteringstips.

Vanliga frågor och svar

Nej, det finns redan och fungerar bra bland annat i Klippan, Perstorp, Örkelljunga, Västerås, Örebro, Göteborg och Malmö.

  • Vi måste återanvända och återvinna mer för att bidra till en hållbar framtid.
  • Bara en tredjedel av avfallet i säckar med blandat innehåll är rätt sorterat, resten är avfall som går att återvinna eller återbruka.
  • Att förbränna avfall är dyrt och belastar miljön. Ju mer avfall vi skickar till förbränning, desto högre blir din avfallstaxa.
  • Det förekommer vassa föremål och farligt avfall i säckarna som kan skada både människor och miljö.

Allt avfall ska sorteras och så har det alltid varit. Men vissa containrar har tyvärr blivit en slasktratt för allt möjligt och därför tar vi ett krafttag för att öka sorteringen. Säckstoppet gäller från 1 januari 2020, men vi ber dig redan nu att tömma säcken (och annat emballage som påsar och lådor).

Enligt Avfallsförordningen, som har stöd i Miljöbalken, är du som konsument skyldig att sortera ditt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Ditt grovavfall (större avfall) kan du sortera på återvinningscentralen så att resurserna tas tillvara på bästa sätt.

Läs mer  om vad som styr avfallshanteringen

Bäst är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din tomma säck till återvinning – plastsäckar sorteras som plastförpackningar och papperssäckar som pappersförpackningar.

Nej, men det blir dyrare för alla om vi inte sorterar mer och rätt.

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Sök i sorteringsguiden, fråga vår personal på återvinningscentralen eller kontakta kundservice på 042-400 13 40.

Det finns några få undantag där avfallet ska förpackas väl:

  • Damm, sågspån, aska, isolering, frigolitkulor och annat lättflyktigt material
  • Textilier till återbruk och återvinning
  • Invasiva växter (t ex lupin och björnloka)
  • Asbest

Kontakta personalen på din återvinningscentral om du ska lämna sådant avfall.

Nej, det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. Vi måste alla ta ansvar för det avfall vi skapar och sortera det så att resurser som kan återvinnas inte eldas upp. Alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar