NSRs uppdrag

NSRs uppdrag

NSR har på uppdrag av din kommun ansvaret för att samla in avfall från både hushåll och verksamheter. Vad som ingår i ansvaret regleras i bland annat renhållningsordningen.

NSR har på uppdrag av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommun ansvar för att:

  • informera hushållen om avfallshantering och sortering
  • i egen regi eller via upphandlade entreprenörer samla in hushållens avfall
  • driva återvinningscentraler för privatpersoner och småföretagare

I uppdraget ingår även att:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window