NSRs uppdrag

NSRs uppdrag

NSR har på uppdrag av din kommun ansvaret för att samla in avfall från både hushåll och verksamheter. Vad som ingår i ansvaret regleras i bland annat renhållningsordningen.

NSR har på uppdrag av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommun ansvar för att:

  • informera hushållen om avfallshantering och sortering
  • i egen regi eller via upphandlade entreprenörer samla in hushållens avfall
  • driva återvinningscentraler för privatpersoner och småföretagare

I uppdraget ingår även att: