Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Så funkar NSR:s ekonomi

NSR har en omsättning på drygt 530 miljoner kronor. Här får du reda på hur pengarna används.

Ekonomin delas upp i tre delar – det kommunala renhållningsansvaret, den kommunala massahanteringen och den externa omsättningen.

NSR:s ekonomi består av tre delar. Vinsten från den tredje delen – den externa omsättningen – finansierar utveckling i det kommunala blocket.

Del 1 – det kommunala renhållningsansvaret

I det kommunala renhållningsansvaret kommer årligen in cirka 300 miljoner kronor i form av taxor. Taxa är de pengar som invånarna betalar för att bolaget ska sköta renhållningen. Om det uppstår överskott i denna verksamhet ska överskottet över tid betalas tillbaka till kunderna genom sänkt taxa.

Här ligger kostnader för:

Fem återvinningscentraler

Återvinningscentralernas stora utgifter är kostnader för personal samt kostnader för behandling. Behandlingskostnader uppstår genom att det material som lämnats av kund till återvinningscentralen skickas vidare för att tas om hand. Till exempel genom att det återbrukas eller återvinns till nytt material eller energi.

Insamling

Sopkärl och slambrunnar töms hos hushåll och verksamheter av NSR:s åkeri eller av en upphandlad entreprenör. De stora utgifterna för insamlingen är kostnader för personal samt för fordon, bränsle och underhåll.

Behandling

Avfall som hämtas av sopbilar hemma hos hushållen mellanlagras eller behandlas på NSR:s återvinningsanläggning. Behandlingen sköts delvis av entreprenörer. Öresundskraft och NSR Biogas (förre detta Biond) är de två största entreprenörerna.

Administration

I administrationskostnaden ligger till exempel kundservicepersonal, avfallsrådgivare och strateger. De arbetar med frågor kopplade till det kommunala uppdraget, som till exempel planering och uppföljning.

Overhead

I NSR finns övergripande funktioner som tjänar bolagets alla delar. Det handlar om verkställande direktör, it-system, ekonomi-, miljö- och kommunikationsfunktioner samt hr (personalsupport). Kostnaden för dessa funktioner delas mellan de tre delarna.

Del 2 – den kommunala massahanteringen

NSR:s sex ägarkommuner har beslutat att massor som uppstår i respektive kommun ska hanteras på ett säkert sätt. Därför har NSR fått detta uppdrag. Massor är till exempel jord som tas upp när man bygger i samhället. Det kan också vara jord som är förorenad och måste saneras.

Massorna transporteras till NSR:s återvinningsanläggning och kommunerna betalar för behandlingen. Kostnader som uppstår är personal, fordon, bränsle och underhåll samt en del av overheadkostnaderna.

Del 3 – den externa omsättningen

Detta är den tredje delen av NSR:s ekonomi. Denna del konkurrerar på den fria marknaden och tjänar pengar – intäkter – genom att behandla olika fraktioner, det vill säga olika slags avfall som kommer till den stora återvinningsanläggningen i Helsingborg. Det kan till exempel vara jordmassor från privata sektorn, industriavfall och aska.

Intäkterna kommer även från koncessioner. Det betyder att verksamheter på återvinningsanläggningen betalar pengar till NSR för att få verka på området. Exempel på verksamheter är anläggningen för farligt avfall som drivs av Ohlssons AB, pappersanläggningen som drivs av TMR AB, biogasanläggningen som drivs av Biond AB och sorteringsplattan för industriavfall som drivs av Öresundskraft AB. Innan NSR öppnade upp anläggningen för dessa olika aktörer drevs de flesta delarna av NSR.

Denna ekonomi är helt skild från de två kommunala blocken. Det betyder att om minus skulle uppstå i denna del kan det inte kompenseras genom exempelvis höjd avfallstaxa.

Inom den externa omsättningen finns följande kostnader:

Våg och anläggning

Här finns kostnader för till exempel underhåll, reparationer, säkerhet, drift av fastigheter och avskrivningar samt anläggningspersonal.

Utveckling

Här finns främst kostnader för personal. Den största delen av utvecklingsprojekten inom NSR finansieras av vinsten från den externa omsättningen. Resultaten från projekten utvecklar den kommunala delen.

Behandling

Kostnad för att behandla avfall som lämnas på återvinningsanläggningen av externa kunder.

Overhead

I NSR finns som beskrivits ovan en del övergripande funktioner som tjänar bolagets alla delar. Kostnaden för dessa funktioner delas mellan de tre delarna.

Riktlinjer, regler och uppdrag

Här hittar du information om NSR:s uppdrag i din kommun, din kommuns renhållningsordning och avfallsplan samt avfallstaxa.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar