Hämtning av trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall

Företag, verksamheter och bostadsrättsföreningar kan betala för att få trädgårdsavfall hämtat vid fastigheten. Privatpersoner kan inte hyra container.

I trädgårdskärlet kan du lägga grenar, gräs, löv och liknande avfall som uppstår vid normal skötsel av trädgårdar eller grönytor.

Priser för trädgårdskärl

Du kan välja mellan två storlekar på kärlet: 190 liter eller 370 liter.

Priser för Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år t.o.m. 31 mars 2023Total avgift/år från 1 april 2023
370 l kärl20950 kr1050 kr
190 l kärl20800 kr900 kr

Priser för Höganäs

BehållarstorlekTömningar per årTotal avgift/år
370 l kärl201130 kr
190 l kärl20770 kr

Hur ofta töms trädgårdskärlen?

  • Trädgårdskärlen töms varannan vecka mellan vecka 9-48.
  • Du hittar dina exakta tömningsdagar i vår tömningskalender.
  • Fastighetsägare eller förvaltare kan skaffa SMS-respons, en kostnadsfri tjänst från NSR som ger dig direkt återkoppling via SMS om vi inte kan tömma dina avfallskärl.

Tänk på att …

  • Överfyll inte dina kärl.
  • Placera alltid trädgårdskärlet precis vid tomtgränsen med handtaget utåt senast klockan 06:00 på tömningsdagen. Om du har flera kärl stående vid tomtgränsen ska ditt trädgårdskärl alltid stå närmast gränsen. Läs mer om placering av kärl
  • Vi hämtar enbart trädgårdsavfall som ligger i kärlet, inga buntade grenar eller ris som ligger bredvid.
  • Lägg inte för mycket fallfrukt i trädgårdskärlet. Några äpplen går bra, men om du lägger för mycket frukt i kärlet blir det för tungt. Har du mycket otjänlig frukt kan du lämna det på en återvinningscentral.

Gravitationslås – för kärl på allmän plats

Om ditt kärl måste stå på en allmän plats där det finns risk att förbipasserande t.ex. kastar ner skräp, har du möjlighet att köpa till ett gravitationslås till ditt kärl.  Låset medför en engångskostnad, kontakta kundservice om du vill veta mer eller beställa.

Vid större mängder – hyr en container

Om ni behöver lämna större mängder trädgårdsavfall har ni möjlighet att beställa en container för trädgårdsavfall. Storleken varierar mellan 18–42 kubikmeter. Container kan hyras för ett enstaka tillfällen, som t.ex. vid städdagar, eller för en viss period (per vecka, månad eller år). Priser för att hyra container finns i avfallstaxan för respektive kommun.

Så här beställer du

Kärl, gravitationslås och container beställs via kundservice.

Mejl: kundservice@nsr.se
Telefon: 042-400 13 40