Översiktskarta: det här kan du lämna

Översiktskarta: det här kan du lämna

Här hittar du en översiktskarta över återvinningscentralen i Höganäs med information om var du kan slänga olika typer av avfall.

 1. Metallförpackningar
 2. Tidningar
 3. Pappersförpackningar
 4. Wellpapp
 5. Plastförpackningar
 6. Plastmöbler
 7. Tapet & Gummi
 8. Tapet & Gummi
 9. Isolering
 10. Gräs & Löv
 11. Fyllnadsmassor
 12. Gips
 13. Böcker
 14. Batterier
 15. Bilbatterier, Kabel och TV & Skärmar
 16. Elavfall
 17. Ljuskällor
 18. Lysrör
 19. Glasförpackningar
 20. Impregnerat trä
 21. Trä
 22. Metall
 23. Däck
 24. Däck med fälg
 25. Återbruket
 26. Farligt avfall
 27. Resårmöbler
 28. Kyl & Frys
 29. Vitvaror

A. Personalbyggnad
B. Återbygget

Mer information om Höganäs återvinningscentral

Mer sorteringsinformation