Översiktskarta: det här kan du lämna

Översiktskarta: det här kan du lämna

Här hittar du en översiktskarta över återvinningscentralen i Höganäs med information om var du kan slänga olika typer av avfall.

 1. Förpackningar av metall
 2. Tidningar
 3. Förpackningar av papper
 4. Wellpapp
 5. Förpackningar av mjuk/ hårdplast
 6. Plastmöbler
 7. Tapet & Gummi
 8. Tapet & Gummi
 9. Isolering
 10. Löv & gräs
 11. Fyllnadsmassor
 12. Gips
 13. Böcker
 14. Batterier max 3 kg
 15. Blybatteri/Kabel/
  Tv & monitor
 16. Diverse elektronik
 17. Ljuskällor
 18. Lysrör
 19. Förpackningar av glas
 20. Tryckimpregnerat trä
 21. Trä
 22. Metallskrot
 23. Däck
 24. Däck på fälg
 25. Återbruk
 26. Farligt avfall
 27. Resårmöbler
 28. Kyl och frys
 29. Vitvaror

A. Personalbyggnad
B. Återbruket

Mer information om Höganäs återvinningscentral

Mer sorteringsinformation