Hämtning av latrin

Hämtning av latrin

I Bjuv, Båstad, Höganäs och Åstorp har vi på NSR det kommunala ansvaret för hämtning av latrin.

Enligt renhållningsordningen måste latrin hämtas varannan vecka för permanentboende. För fritidsboende måste latrin hämtas varannan vecka mellan vecka 18 och 35.

Latrin samlas upp i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår behållare med lock och plastsäckar. På hämtningsdagen knyter du ihop plastsäcken och ställer den väl förslutna behållaren där renhållningsbilen kan stanna. Vi tar med oss din fulla behållare och lämnar en ny till dig. Vi hämtar inte latrinkärl inne i toalettutrymmen.

Vilken dag hämtar ni min latrintunna?

Vilken dag just du har hämtning av din latrintunna får du reda på genom att kontakta vår kundservice. Du kan även logga in på Mina sidor.

Vad kostar hämtning av latrin?

Prislista för Båstads kommun

Hämtningar per årTotal avgift/år
Villa, permanentboende265000 kr
Villa, fritidsboende16*3000 kr

*Hämtning varannan vecka under vecka 14-39, var fjärde vecka resten av året.

Prislista för Bjuvs och Åstorps kommun

Hämtningar per årTotal avgift/år
Villa, permanentboende265000 kr
Villa, fritidsboende16*3000 kr

*Hämtning varannan vecka under vecka 14-39 samt hämtning vecka 2, vecka 10 och vecka 46.

Prislista för Höganäs kommun

Hämtningar per årTotal avgift/år
Villa, permanentboende526850 kr
Villa, fritidsboende283650 kr

*Hämtning varje vecka under vecka 18-38. En gång per månad övriga månader.