Beställ dekaler

Beställ dekaler

Har dina dekaler försvunnit eller blivit slitna? Då kan du beställa nya via vårt formulär. 

Så här placerar du dekalerna i de olika kommunerna

När du har fått hem dekalerna är det viktigt att du placerar rätt dekal i rätt fack, annars kan inte sopbilen tömma ditt kärl. Här kan du läsa mer om hur du placerar dekalerna i just din kommun:

Indelning av fyrfackskärl Båstad och Ängelholm

Mjukplastförpackningar samlar du in i en säck som du får av oss. Vi hämtar säcken på beställning. Du måste alltså kontakta oss för att boka hämtning.

Sorteringsblad Båstad och Ängelholm

Fyrfackskärl Helsingborg

Batterier kan du lämna i en hårdplastburk som du ställer på kärl 2 innan tömning. Vi hämtar dina batterier och lägger sedan burken i plastfacket innan vi tömmer.

Sorteringsblad Helsingborg

Indelning fyrfackskärl Bjuv och Åstorp

Mjukplastförpackningar samlar du in i en säck som du får av oss. Vi hämtar säcken på beställning. Du måste alltså kontakta oss för att boka hämtning.

Sorteringsblad Bjuv och Åstorp

I Höganäs kommun använder man inte fyrfackskärl i dagsläget. Så här ser det istället ut för dig som har full sortering med delat kärl för mat- och restavfall  i Höganäs (alternativ 1):

Full sortering i Höganäs

Mjuk- och hårdplast sorteras i en säck som du får av oss. Säcken hämtas enligt det schema som du kan hitta i vår tömningskalender.

Beställ nya dekaler

Kundnumret hittar du på din faktura

Hämtningsadress

Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I våra formulär samlar vi in de uppgifter du angivit för att kunna leverera våra tjänster och hantera felanmälningar och kundsupport. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om hur NSR hanterar personuppgifter på www.nsr.se/om-den-har-webbplatsen/gdpr.