Minska avfallet i vården

Minska avfallet i vården

Vårdtagare och vårdgivare Målet för NSR-koncernen är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. Målet i projektet är att coacha ett vårdboende i varje ägarkommun.

Varför?

Projektet är till för att få en avfallsminskning i paritet med äldreboendet Sekelbo i Göteborg, det vill säga 10 procent på restavfallet och ca 20 procent på matavfallet. Projektet skall också leverera ett förslag till hur man ska gå vidare i respektive kommun med insatser för att minska mängden avfall. Projektet utgår ifrån en metod för avfallsförebyggande arbete som återfinns i en rapport av Avfall Sverige ”Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration”.

Hur?

Vi kommer också att hämta inspiration från kommuner som deltagit i Översta steget, Göteborgs stad, IKEA och andra organisationer som arbetar för att minska sitt avfall. Sex vårdboenden deltar i projektet, ett från varje ägarkommun.