Minska avfallet i vården

Minska avfallet i vården

Läkemedel illustration Målet för NSR-koncernen är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. Målet i projektet är att coacha ett vårdboende i varje ägarkommun.

Varför?

Projektet är till för att få en avfallsminskning i paritet med äldreboendet Sekelbo i Göteborg, det vill säga 10 procent på restavfallet och ca 20 procent på matavfallet. Projektet skall också leverera ett förslag till hur man ska gå vidare i respektive kommun med insatser för att minska mängden avfall. Projektet utgår ifrån en metod för avfallsförebyggande arbete som återfinns i en rapport av Avfall Sverige ”Förebygga avfall i kommunen – metod och inspiration”.

Hur?

Vi kommer också att hämta inspiration från kommuner som deltagit i Översta steget, Göteborgs stad, IKEA och andra organisationer som arbetar för att minska sitt avfall. Sex vårdboenden deltar i projektet, ett från varje ägarkommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window