Kunskap i fokus på RecoLab showroom

Kunskap i fokus på RecoLab showroom

RecoLabs showroom I RecoLabs showroom fick NSR möjlighet att visa upp och sprida kunskap om våra metoder för insamling och behandling av matavfall.

Projektet är nu avslutat.

Avloppsvatten blir en resurs

I Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen är husen försedda med tre separata avloppsledningar: en för toalettvatten, en för köks-/tvättvatten och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Avloppssystemet kallas Tre rör ut och innebär ett helt nytt sätt att tänka kring avlopp och avfall. Istället för att rena bort ämnen från avloppet så utvinner vi resurser ur det. Det sorterade avloppsvattnet hanteras sen i RecoLab.

RecoLab

RecoLabs verksamhet består av tre avdelningar: en utvecklingsanläggning, en testbädd och ett showroom.

Utvecklingsanläggningen ger nya produkter

Utvecklingsanläggningen tar hand om det källsorterade avloppsvattnet från Oceanhamnen. Exempelvis kommer vi bland annat att återvinna näring och skapa dricksvatten. Vi kommer även återvinna värme, producera biogas och rena avloppsvattnet från bland annat läkemedelsrester.

Testbädden stödjer forskning

Testbädden ska ge företag och universitet möjlighet att göra studier på det sorterade avloppsvattnet och matavfallet. Målet är att främja forskning inom området och på så sätt kunna bidra till att skapa en hållbar stadsutveckling.

Showroom sprider kunskap

RecoLabs showroom ska ge besökarna kunskap och inspiration inom modern och hållbar stadsutveckling. Till exempel kommer NSR, Öresundskraft, NSVA och Helsingborgs stad kunna anordna interaktiva utställningar, studiebesök, workshops och arrangemang av olika slag. Oavsett bransch eller bakgrund ska politiker, tjänstemän från olika företag och publika gäster kunna diskutera frågor kring stadsutveckling här. Showroomet kommer även att vara tillgängligt för allmänheten genom lördagsöppet och genom större publika arrangemang.

Tanken är att RecoLabs showroom ska föra samman personer inom olika områden som tillsammans kan utveckla innovativa lösningar för framtidens utmaningar inom näring, vatten och energi.

Unik möjlighet att testa och visa upp våra tekniker kring matavfall

– Recolab ger oss en unik möjlighet att både testa och visa upp en modern och effektiv metod för insamling och behandling av matavfall. En metod som minimerar marktransporter och utsläpp från fordon, samt underlättar för våra kunder. Vi får också en arena där vi kan föra en daglig dialog med våra kunder som kan medverka till en beteendeförändring, säger vd Ulf Molén.

RecoLab ger oss en unik möjlighet att både testa och visa upp en modern och effektiv metod för insamling och behandling av matavfall.

Det är  NSR, Öresundkraft, NSVA och Helsingborgs stad som tillsammans driver RecoLab.

Resultat

NSR har bidragit till uppbyggnaden av utställningslokalen. Efter projekttiden har arbetet övergått i löpande drift där NSR tillsammans med övriga partners ingår i styrelsen. Fokus är att stärka RecoLab som en interaktiv och inspirerande mötesplats för en hållbar och smart stadsutveckling.