RecoLabs testbädd ska främja forskning

RecoLabs testbädd ska främja forskning

Genom att skapa en testmiljö för lösningar och tjänster inom vatten och avfall kan vi stödja forskning och bidra till en hållbar stadsutveckling.

Projektet är nu avslutat.

Ett unikt källsorterande avloppssystem

RecoLabs utvecklingsanläggning tar emot och hanterar ett källsorterat avloppsvatten och matavfall från Oceanhamnen i stadsdelen H+. Avloppssystemet kallas Tre rör ut och innebär ett helt nytt sätt att tänka kring avlopp och avfall. Istället för att rena bort ämnen från avloppet så utvinner vi resurser ur det. RecoLabs verksamhet består av tre avdelningar, en utvecklingsanläggning, en testbädd och en utställningshall.

Testbädden ska stödja forskning

Inom projektet utvecklas en fysisk och virtuell testmiljö där privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin kan utveckla nya lösningar inom området avfall och vatten.  Testbädden ska ge företag och universitet möjlighet att göra studier på det sorterade avloppsvattnet och matavfallet från Oceanhamnen. Målet är att främja forskning inom området och på så sätt kunna bidra till att skapa en hållbar och cirkulär stadsutveckling.

RecoLab är en förkortning av Recovery Lab, Sweden.

Projektet pågår januari 2016 – december 2019.

Projektdeltagare

Helsingborgs stad, NSR, NSVA, Sweden Water Research, Lunds universitet, Sustainable Business Hub, Water Innovation Accelrator, Ekobalans, InUse, Jets Sverige, Rhetikfabriken, SLU, Tyréns, WSP och Öresundskraft.