RECO LAB

RECO LAB

Skapandet av en testmiljö för lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem.

Inom projektet utvecklas en öppen, fysisk och virtuell testmiljö där privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin kan utveckla nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med ett unikt sorterande avlopps- och avfallssystem som kan skapa en hållbar och cirkulär kedja.

RECO LAB är en förkortning av Recovery Lab, Sweden.

 Projektet pågår:
Januari 2016 – december 2019

Projektdeltagare:
Helsingborgs stad, NSR, NSVA, Sweden Water Research, Lunds universitet, Sustainable Business Hub, Water Innovation Accelrator, Ekobalans, InUse, Jets Sverige, Rhetikfabriken, SLU, Tyréns, WSP och Öresundskraft.

Läs mer om projektet här:
https://www.swedenwaterresearch.se/projekt/reco-lab/forboende/

Kontaktperson på NSR:
Angelika Blom