Circ NSR – Resursens Hus

Circ NSR – Resursens Hus

Circ-NSR-projektet syftar till att föra Nordsjöregionen till en starkare cirkulär ekonomi (CE).

Vad?

Nyckel instrument för att nå detta mål är att få fokus och främja bättre CE-styrningsstrukturer.

Varför?

Cirk-NSR går utöver att genomföra enstaka pilotaktiviteter och fokuserar istället på framgångsfaktorer och mekanismer för uppskalning, överföring och integrering av cirkulära lösningar i regionala ekonomier och installation av ett cirkulär tankesätt bland offentliga och privata intressenter.

Hur?

NSR kommer att genomföra och ha en samordnande roll med pilotfallet ”The House of Resources”. NSR: s deltagande i detta projekt ger oss möjlighet att arbeta mot de mål som ställs tillsammans med kommunerna och tillsammans bidra till hållbar avfallshantering genom att skapa beteendeförändringar som förhindrar slöseri med resurser och ser avfallet flyter som flöden av tillgångar för att skapa ett cirkulärt samhälle.Idén bakom House of Resources är enkel. Centralisera hanteringen av resurser och samordna distributionen av bland annat online-inköp, matleveranser och olika mobilitetslösningar på grannskapsnivå. Att möjliggöra återvinning och resursdelning, erbjuda verktyg för mindre reparationer och förmedla kunskap om att leva ett mer hållbart liv. House of Resources har också potential att bli ett användbart servicenät för invånarna. House of Resource utvecklades för att samla all sista mils logistik inom området på ett ställe och därigenom minimera tunga transporter. Invånarna kan hämta sina postpaket här och sedan återvinna paketet på samma plats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window