Circ NSR – Resursens Hus

Circ NSR – Resursens Hus

Illustration över Resursens hus Circ-NSR-projektet syftar till att föra Nordsjöregionen till en starkare cirkulär ekonomi (CE).

Vad?

Syftet med projektet Circ-NSR är att främja och förbättra styrning av cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. Länder som deltar i projektet är förutom Sverige också Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien och Tyskland. Resursens hus är ett av åtta pilotprojekt som fokuserar på effektiv resurshantering – återbruk och återvinning. Konceptet ska implementeras i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

Varför?

Omställningen till cirkulär ekonomi har stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Pilotprojekten i Circ-NSR ska bidra med kunskap och erfarenheter kring framgångsfaktorer samt att sprida resultatet inom EU till både offentliga som privata intressenter.

Hur?

NSR:s roll är att projektleda och samordna projektet Resursens hus. Ambitionen är att hantera resurser mer effektivt och att inspirera de boende i den nya stadsdelen Oceanhamnen att leva mer hållbart. Resursens hus blir en samlingsplats där de boende bland annat hämtar e-handelspaket och lämnar in avfall för återbruk och återvinning. För att minimera transporter sker en samordning av leveranser inom området för att skapa ett tryggare bostadsområde. Resursens hus är även en mötesplats för olika aktiviteter för de boende men även för besökare till området.