Med plats för framtidens resurser

Med plats för framtidens resurser

Illustration över Resursens hus I Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen finns unika möjligheter att ta vara på avfall på nya, hållbara sätt. I projektet Resursens hus kan vi göra just detta, tillsammans med de boende.

Vad är Resursens hus?

Resursens hus är ett konceptutvecklingsprojekt med återbruk och ett cirkulärt synsätt i fokus. Det ska bli en plats för en rad olika aktiviteter. Kanske blir det knutpunkten där människor lämnar in saker som kan gå till återbruk och materialåtervinning, eller en utlämningsplats för e-handel och matkassar som levereras till området. Vad resursens hus fylls med bestäms tillsammans med de boende. Det är helt enkelt deras behov som styr utformningen.

Inspiration till ett hållbart boende

Projektets övergripande mål är att bana väg för en cirkulär ekonomi med så lite avfall som möjligt. NSR:s roll är att projektleda och samordna. Vi hoppas också kunna inspirera de boende till att leva mer hållbart.

Resursens hus ska bli en plats som bidrar till att människor möts och lär sig mer om hur vi bygger ett cirkulärt samhälle. Konceptet ska kunna användas i befintliga stadsdelar och i nya bostadsområden, säger Eva Stål, projektledare på NSR.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär att man sluter cirkeln så att avfall minimeras, antingen genom att det återbrukas, återvinns eller blir råvara i nya produkter. Naturen är det bästa exemplet på hur ett cirkulärt samhälle fungerar. Där tas alla resurser tillvara i ett oändligt kretslopp. Det finns helt enkelt inget avfall. Jämför man med vårt samhälle ligger vi långt efter. Men det går att ändra på.

I det långa loppet handlar det alltså inte bara om att minska avfallet utan om att förebygga avfall genom att dela, låna, hyra och leasa – här kommer även renovering, reparation och uppgradering in i bilden. Att låta olika typer av tjänster som städ, snickeri och trädgårdsarbete ersätta produkter är ett annat sätt att minska konsumtionen. Detta är viktiga byggstenar i ett cirkulärt samhälle.

En del av EU-projektet Interreg CIRC North Sea Region

Resursens hus är en del av det treåriga EU-projektet Interreg CIRC North Sea Region där Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland och Belgien ska samverka och byta erfarenheter och kunskap för hur samhället ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi. I en rad pilotprojekt och med en mängd aktiviteter ska vi bygga en europeisk kunskapsbas.