BCEC – Baltic Composting Excellence Center

BCEC – Baltic Composting Excellence Center

Genom att skapa ett kompetenscenter för kompostering i Östersjöområdet ska vi bland annat minska utsläppen av växthusgaser från komposteringsprocesserna.

Vad är BCEC?

BCEC är en förkortning av Baltic Composting Excellence Center – ett Östersjöbaserat kompetenscenter för komposteringsfrågor. Tanken är att med hjälp av medel från Svenska Institutet utveckla en ansökan till ett större EU-finansierat projekt för utvecklingen av BCEC. Målet är att göra Östersjöregionen världsledande inom innovationer kopplat till kompostering.

Vad ska BCEC göra och leverera?

Projektet ska genomföra tvärnationella workshops för kunskapsinhämtning samt enskilda intressentmöten. Detta ska leda fram till bland annat rapporter från projektpartners samt en inlämnad EU-projektansökan för full finansiering av BCEC.

Varför utveckla ett Östersjöcenter för kompostering?

I Östersjöområdet används bland annat biologiska behandlingsmetoder för återvinning av organiskt material. Till exempel används kompostering, som är en aerobisk biologisk metod, för behandling av trädgårdsavfall. Kompostering är dock en process som i sig genererar gasformiga utsläpp. Växthusgaser som koldioxid, men även metan och dikväveoxid från komposteringsprocessen, är av särskild betydelse för den globala uppvärmningen.

Korrekt kompostering av organiska avfall kan medföra många fördelar och kan:

  • minska utsläppen av växthusgaser
  • minska kompostprodukternas beroende av kemiska gödningsmedel
  • hjälpa till att återställa jordens bördighet
  • förbättra vattenretention
  • leverera näringsämnen till växter