BAPR – Sanering med växter i Östersjöregionen

BAPR – Sanering med växter i Östersjöregionen

Projektets övergripande mål är att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön.

Logotype för projektet

Den gröna teknikmetod som används heter Fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Metoden utnyttjar växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera ämnen för att sanera föroreningar i jord och vatten.

NSR deltar i BAPR-projektet med ett pilotförsök för att studera möjligheten att med hjälp av växter (fytoremediering) föra bort näring från Filbornadeponins skyddande yta och växtskikt. Åtgärden är tänkt att leda till ett renare ytvatten från deponin. Ytvattnet ska då ha lägre halter av fosfor och kväve, vilket i sin tur ska leda till minskad övergödning av Östersjön.

Försöket tittar också på olika möjligheter att ta tillvara den biomassa som uppstår då växterna som används i försöket skördas. Kan denna biomassa användas till biokol- eller biogasproduktion?

Projektet pågår

Juni 2019 – maj 2022

Projektdeltagare

 • Linnéuniversitetet, Sverige (huvudpartner)
 • NSR AB, Sverige
 • Gdańsk University of Technology, Polen
 • Klaipėda University, Litauen
 • Gdańsk Municipal Waste Management, Polen
 • Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Litauen
 • Hässleholm Miljö AB, Sverige

Associerade partner

 • Svenska ambassaden i Warszawa, Polen
 • Roskilde Universitet, Danmark
 • Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettland
 • IUC Syd, Sverige

Mer information om projektet

Du kan läsa mer om projektet på Linnéuniversitets hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window