Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Växter sanerar föroreningar i jord och vatten

Projektet BAPR:s övergripande mål var att öka användningen av grön teknik för att minska utsläppen av föroreningar till södra Östersjön.

Projektet är nu avslutat.

Den metod som vi använde i projektet var fytoremediering (Phytoremediation eller Phytotechnology på engelska). Den använder växters naturliga förmåga att ta upp, omvandla eller stabilisera föroreningar i jord och vatten.

Tre pilotförsök i tre länder

Projektet omfattades av tre olika pilotförsök med fytoremediering i Sverige, Polen respektive Litauen:

I Sverige ansvarade NSR för ett pilotförsök som studerar möjligheterna att minska på nivåerna av fosfor och kväve i Filbornadeponins växtskikt med hjälp av växter. Pilotförsöket har stort fokus på att inhämta de praktiska erfarenheterna av att jobba med fytoremediering på en deponi. Vår partner Hässleholm Miljö AB fokuserar på utredningar om de legala aspekterna av saneringsmetoden samt spridning av projektets resultat.

I Polen ansvarade Gdańsk University of Technology för ett pilotförsök som fokuserar på möjligheten att minska nivån av tungmetaller och gifter i jorden.

I Litauen ansvarade Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry för ett pilotförsök som utvärderar om olika växter kan ta upp mer tungmetaller om de gödslas med avloppsslam från Klaipedas stadsvattenreningsverk.

Renare ytvatten från Filbornadeponin

I det pilotprojekt som vi var delaktiga i, studerade vi möjligheten att föra bort näring från Filbornadeponins yta och växtskikt. Åtgärden kan ge ett renare ytatten från deponin, med lägre halter av fosfor och kväve. Det kan i sin tur minska övergödning av södra Östersjön.

Dessutom undersökte vi även om växterna i försöket kan skördas och användas för att producera biokol eller biogas. Här kan du läsa slutrapporten från projektet(pdf).

Projektet var internationellt och finansierades av EU.

Om projektet

Projektnamn

Baltic Phytoremediation (BAPR)

Status

Avslutat

Vår roll i projektet

Projektdeltagare

Partners

Linnéuniversitets hemsida
Hässleholm Miljös hemsida
Gdansk University of Technology (på engelska)
Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (på engelska)

Finansiärer

EU South Baltic

Läs mer

Projektets hemsida
Fytoremediering intervjustudie (pdf)

Slutrapport (pdf)

Kontaktperson på NSR

Samuel Svensson

Samuel Svensson

Enhetschef lakvatten och deponigas

samuel.svensson@nsr.se
042-400 13 29

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar