NSR:s sopbilar hjälper till att underhålla Helsingborgs vägar

NSR:s sopbilar hjälper till att underhålla Helsingborgs vägar

Visste du att våra sopbilar hjälper till att hitta gropar och sprickor på Helsingborgs vägar? Det sparar både resurser och skattebetalarnas pengar.

NSR:s sopbilar rullar varje år nästan 100 000 mil på Helsingborgs vägar. Det väckte en tanke om att man samtidigt skulle kunna passa på att använda bilarnas turer på stadens gator till något annat. Det gör vi nu med hjälp av företaget Univrses smarta kameror och Helsingborg stad.

Kamerorna monteras i framrutan på ett par av våra sopbilar och läser sen av av underlaget under färden. De registrerar gropar och sprickor i vägbanan och rapporterar det direkt till kommunen. Då får Helsingborgs stad snabbt aktuell information om var skadorna på vägarna finns.

Sparar både tid och pengar

Att använda sopbilarna till att inventera gatorna är resurssmart och gör att kommunen inte behöver beställa separata inventeringar av våra vägar och gator, vilket kan bli både dyrt och omständligt. En inventering som förut tog ett år tar med den nya tekniken bara ett par veckor. Dessutom får man en mer uppdaterad och aktuell bild av hur vägarna mår och var åtgärder behöver sättas in.

Ytterligare användningsområden

Förutom att upptäcka sprickor och annat på vägarna har kommunen även börjat använda tekniken för att kunna kontrollera så att skyltar sitter på rätt plats. Metoden gör det också möjligt att samla in information om till exempel dagvattenbrunnar, hindrande växtlighet på trottoarer/gångbanor eller renhållningen av gatorna. Data som samlas in kan även hjälpa NSRs sopbilar att skapa effektivare körturer eller att RSNV får in information om var det är svårt att ta sig fram.

Se inslag på SVT play

Läs mer på helsingborg.se