Test med beställning via app

Test med beställning via app

Via appen Togenesis testade vi ett nytt sätt att beställa hämtning av till exempel grovavfall.

Om testet

  • Cirka 600 villahushåll i Mariastaden erbjöds under hösten 2020 möjligheten att testa en app för beställning av grovavfall, stort elektronikavfall, textilier och skor samt återbruk.
  • Testet gick ut på att utvärdera hur en app kan användas för att förenkla beställningen av avfallstjänster men också för att se hur vi kan motivera hushållen till att göra en bra insats för miljön.
  • Testet utvärderades löpande och avslutades den 28:e januari 2021.

Efter att testet är avslutat återgår vi till hämtning av enbart grovavfall inklusive stort elektronikavfall. Här kan du läsa mer om hur du beställer hämtning.