Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete och hjälper oss att arbeta strukturerat med miljöfrågor.

Vår miljöpolicy

NSR AB är ett företag med stor kompetens inom planering, insamling, återvinning och behandling av material. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. Vi har fokus på samverkan och regional utveckling.

Vår uppgift är att arbeta för avfallsminimering samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och cirkulärt samhälle. En av våra viktigaste resurser är kompetensen hos människor knutna till NSR AB.

I nedanstående punkter anges riktlinjer för det dagliga miljöarbetet:

  • Vi ska arbeta för att EU:s avfallstrappa tillämpas av organisationen, men även av vår omvärld. Vårt arbete präglas av avfallsminimering samt återbruk och återvinning av material och resurser.
  • Vi ska hushålla med naturresurser som råmaterial, produkter och energi samt sträva efter att effektivisera transporter och fasa ut användningen av icke förnybara bränslen.
  • Vi ska sträva efter att använda behandlingsmetoder som är cirkulära och långsiktigt hållbara.
  • Vårt miljö- och hållbarhetsarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar av verksamheten samt minska vår påverkan på mark, luft och vatten.
  • Vi ska ha hög kompetens och aktivt delta i miljöarbetet. Medarbetare ska uppmuntras att utveckla sin miljökompetens.
  • Vi ska delta i det löpande miljöarbetet och utvecklas genom utbildningar och kommunikationsinsatser. Vi ska ha en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.
  • Vi ska säkerställa att de entreprenörer och leverantörer som vi anlitar uppfyller samma miljökrav som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi ska öka det allmänna medvetandet om miljöfrågor genom att informera kunder och samarbetspartners. Vi ska inspirera vår omvärld till att fatta beslut som är hållbara för miljön. Vi ska också göra ett långsiktigt hållbart samhälle möjligt genom att visa på goda exempel.
  • Vi ska delta i forskningsprojekt tillsammans med högskolor, universitet, statliga myndigheter och branschkollegor. Vi ska bidra till utveckling och hållbara innovationer.
  • Vi ska följa tillämplig lagstiftning, förordningar, föreskrifter samt övriga krav som reglerar verksamheten. Vi ska ha ett certifierat ledningssystem för miljö.

Våra sex betydande miljöaspekter

Här kan du läsa om våra sex betydande miljöaspekter: lakvatten, biogas, brand, transporter, deponigas och lukt.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar