Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

NSRs historia

Vi har kommit långt på fyrtio år, från att se sopor som avfall till att se det som en värdefull resurs. Följ med på några viktiga nedslag genom vår historia!

1982-1991: Uppbyggnad och fastighetsnära sortering

1982 Den 12 maj registreras bolaget Nordvästra Skånes Renhållnings AB, samägt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

1984 Kommunfullmäktige i Helsingborg fastställer områdesplanen för den utvidgade anläggningen Regional Tipp på Filborna, men redan 1951 togs en mindre sopavstjälpningsplats i drift på platsen.

1988 NSR tar över huvudmannaskapet för Filbornaanläggningen som dock fortsätter att skötas av Helsingborgs Renhållningsverk ett par år till.

1989 Utsortering av glas, tidningar, restavfall och grovavfall vid varje fastighet startar i regionen.

1991 NSR tar över driften av Filbornaanläggningen. Samma år invigs Återvinningsgården där invånarna kan sortera sina grovsopor.

1992-2001: Källsortering och biogasproduktion

1992 NSR:s nya huvudkontor på Välavägen på Filborna invigs. Huset är byggt av återbrukat material – till exempel är fasaden av tegel från det rivna tegelbruket i Hyllinge.

1994 Den moderna avfallshanteringen börjar växa fram och källsortering införs för hushållen med hämtning av glas, tidningar, hårdplast samt pappers-  och metallförpackningar vid fastigheten.

1996 En biogasanläggning etableras på Filbornaanläggningen. Här ska matavfall rötas till biogas och biogödsel.

1997 De första försöken med insamling av matavfall görs i Helsingborg.

1999 NSR tar över det kommunala ansvaret för insamling av avfall hos hushåll i Bjuv och Åstorp.

2001 NSR inleder test med frivillig sortering och insamling av matavfall hos hushållen i regionen.

2002-2011: Fyrfackskärl och ny affärsmodell

2003 inför Helsingborgs kommun fyrfackskärl där villahushållen kan källsortera vid sin fastighet. NSR får nytt huvudkontor på Hjorthögsvägen som uppförs i återbrukat material – skalet är IKEA:s glaspaviljong från H99 och i byggnaden finns exempelvis trappräcken av gammal tågräls.

2004 införs obligatorisk sortering av matavfall hos hushållen i flertalet av ägarkommunerna.

2006 köper NSR åkeriet Renhab av Helsingborgs kommun. Renhab bildades 1992 och har vid köpet 77 anställda som ansvarar för insamlingen av hushållsavfallet i Helsingborg.

2008 går Dag Lewis-Jonsson i pension efter 26 år som vd och Kim Olsson blir ny vd.

2011 väcks tanken om att låta privata aktörer ta emot olika avfall för behandling på anläggningen och beslut tas om att sälja dotterbolaget NSR Återvinning AB. Den nya affärsmodellen etableras decenniet därpå.

2012-2016: Årets avfallsbolag och industripark

2012 NSR tar över det kommunala ansvaret för insamling av avfall hos hushåll i Båstad och Helsingborg.

2013 Biogasanläggningen på Filborna byggs ut till dubbel kapacitet. Cirka 20 sopbilar och 100 bussar i regionen kör nu på miljövänlig biogas. En ny återvinningscentral invigs i Ängelholm.

2014 NSR tar över det kommunala ansvaret för insamling av avfall hos hushåll i Ängelholm.

2015 NSR utses till årets avfallsbolag av branschorganisationen Avfall Sverige. Samma år invigs en ny återvinningscentral på Filbornaanläggningen i Helsingborg.

2016 Flera privata aktörer arrenderar på Filborna-anläggningen. Industriparken samlas nu under namnet Vera park – ett utvecklat koncept för samverkan, testbädd och forskning.

2017-2022: Biokolsproduktion och 40-årsjubileum

2019 H.K.H Kronprinsessan Victoria besöker NSR för att se hur vi arbetar med hållbarhet, miljö och klimatomställning. Nöjda kunder och bra miljövärden gör Ängelholm till landets bästa avfallskommun i Avfall Sveriges årliga rankning. Bjuv kommer på andra plats och även Båstad och Åstorp finns med bland topp-tio.

2020 NSR tar över avfallsinsamlingen i Höganäs och ansvarar nu för hela avfallskedjan i bolagets samtliga sex ägarkommuner. Kim Olsson lämnar NSR efter 12 år och Ulf Molén blir ny vd.

2022 Den nya anläggningen för produktion av biokol invigs. Den 12 maj firar vi NSR:s 40-årsjubileum. Bolaget har nu cirka 190 anställda och omsätter drygt 480 miljoner kronor. En ny affärsplan med bolagets nya vision lanseras.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar