Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

NSR tar inte emot CFC-haltig isolering

NSR tar inte emot rivningsavfall med CFC-haltig isolering. Förbränning av CFC-isolering orsakar utsläpp av freoner som skadar ozonlagret, och ska därför hanteras i särskilda anläggningar.

CFC-haltigt material i byggnader är idag den största källan till utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i Sverige. CFC-haltig isolering är vanligt i kylrumsväggar och fjärrvärmerör. CFC är också en kraftfull växthusgas, även känd under namnet freon. Det finns stor potential att minska utsläppen genom riktig hantering i samband med rivning.

Allt avfall med en CFC-halt över 0,1 viktprocent (det vill säga andel av isoleringens vikt) ska betraktas som farligt avfall. Det innebär att det ska identifieras, sorteras, hanteras separat och transporteras av entreprenör med tillstånd att transportera farligt avfall för att sedan lämnas till en anläggning med tillstånd. Det är kommunen som har tillsyn av rivningsverksamheter där CFC-haltigt material hanteras.

NSR har inte tillstånd för destruering av CFC-haltigt rivningsavfall. För rådgivning hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad (pdf)

Vad du som företagare kan lämna själv

När det gäller transport av avfall finns det en del regler som du som företagare eller verksamhetsutövare behöver känna till.

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar