Blanketter och dokument

Blanketter och dokument

Här hittar du som företagare och fastighetsägare blanketter för t.ex. ägarbyte samt dokument som kan behövas då du ska lämna verksamhetsavfall.

För fastighetsägare

För företagare

Här hittar du relevanta dokument som kan behövas då du ska lämna verksamhetsavfall.

 • Avfallsdeklaration
  Allt avfall som ska deponeras ska ha genomgått en grundläggande karakterisering.  Avfallsproducenten ska se till att detta görs och att karakteriseringen dokumenteras. För att hjälpa er som verksamhet att uppfylla kraven har vi tagit fram en avfallsdeklaration som ska fyllas i och skickas in innan ni lämnar avfall som ska deponeras.  Observera att ni får endast använda NSR:s avfalldeklaration när ni levererar avfall till oss. Just nu kan vi inte ta emot asfalt > FA.
  Avfallsdeklaration för asfalt
  Avfallsdeklaration för deponiavfall
  Avfallsdeklaration för förorenade massor
 • Kundkort för företag
  Med kundkort för företagare betalar du enkelt i efterskott mot faktura. Du ansöker om kundkort genom att ladda ner och fylla i blanketten för ansökan om kundkort
 • Ordningsregler för avfallslämnare
  För att både du som besökare och vi som arbetar på NSR ska få en bra och säker arbetsmiljö vill vi göra dig uppmärksam på de våra  ordningsregler för avfallslämnare
 • ALBA –  Allmänna bestämmelser  för leverans av avfall
  ABLA reglerar förhållandena mellan NSR som huvudman för avfalls- och återvinningsanläggningarna och avfallslämnaren och kompletterar gällande lagstiftning och den kommunala renhållningsordningen.
  ABLA – Allmänna bestämmelser för leverans av avfall