Viktig information för dig som har autogiro

Läs mer

Från och med april har våra fakturor ett nytt utseende.

Läs mer
Gå direkt till innehåll
NSR AB
Sök

Smarta soprum

I samarbete med Höganäshem och Bintel AB testar vi nivåmätare i samtliga kärl hos Höganäshem.

Syftet med projektet är att undersöka hur vi med hjälp av nivåmätare (en sensor som mäter hur fullt kärlet är) kan upptäcka förändringar i avfallsmängderna över tid. På så sätt kan vi lära oss mer om hur vi på ett effektivt sätt kan uppmuntra till ökad sortering och minskade avfallsmängder.

Vad vill vi lära oss?

Vi vill med hjälp av nivåmätare undersöka vilka insatser som bidrar till att vi hos flerfamiljsbostäder:

 • minskar restavfallet och de totala avfallsmängderna.
 • minskar kostnaderna för avfallshanteringen för flerfamiljsfastigheter.
 • förbättrar arbetsmiljön för fastighetsskötare och miljöarbetare.
 • ökar kundnöjdheten hos lägenhetsinnehavare.

Hur testar vi?

Vi började med att montera 14 nivåmätare i två soprum på samtliga avfallstyper som samlas in i kärl, totalt 28 sensorer. I båda soprummen finns kärl för sortering av matavfall, restavfall, förpackningar och tidningar. Därefter testade vi lite olika insatser för att se om det gav effekt på sorteringen. Resultaten var mycket intressanta och därför valde Höganäshem att utöka testet till att omfatta samtliga miljörum och cirka 540 kärl. Det utökade testet drog igång i april 2022.

Testets olika faser

Testet är uppbyggt i följande tre faser:

 • Fas 1 – vi testar så att nivåmätarna fungerar som de ska och att de samlar in rätt data.
 • Fas 2 – vi skapar en baslinje.
 • Fas 3 – vi testar olika åtgärder för att se hur de påverkar avfallsmängderna.

Fördelen med nivåmätare

Genom att sätta nivåmätare i varje sopkärl kan vi få löpande information om hur avfallsmängderna varierar. Den stora fördelen är att vi utan att besöka soprummen kan följa variationerna i varje kärl, både under dagen och mellan veckor och månader.

Lärdomar

Följande har vi kunnat bekräfta under testen:

 • Rätt dimensionerande miljörum skapar möjligheter för bra sortering och mindre restavfall.
 • Det krävs ett aktivt arbete med miljörummen för att sorteringen ska fungera bra.
 • Kärl med inkastluckor på restavfallskärlen ger stor effekt på restavfallsmängderna.
 • Enbart informationslappar ger begränsad effekt medan fysiska förändringar i miljörummen har störst effekt.

Om projektet

Projektnamn

Smarta soprum

Status

Pågående

Projektstart

2020

Vår roll i projektet

Projekpartner

Partners

Höganäshem AB
Bintel AB

Läs mer

Nu blir alla Höganäshems miljörum digitala (pressmeddelande)

Kontaktperson på NSR

Lotta Lewis-Jonsson

Lotta Lewis-Jonsson

Projektledare

lotta.lewis-jonsson@nsr.se
042-400 13 77

Kontakta oss

Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40
E-post: kundservice@nsr.se

Kundservice öppettider

Måndag-onsdag 08.15-16.15
Torsdag 08.15-15.00
Fredag 08.15-16.15
Lunchstängt 12.00-12.30

E-tjänster

Samtliga e-tjänster och blanketter
Anmäl dig till våra digitala utskick

Postadress

NSR AB
251 89 Helsingborg

Besöksadress

Hjortshögsvägen 1
254 64 Helsingborg
Hitta till oss

Organisationsnummer

556217-4580

Snabblänkar