Test med bestäm-själv-tömning

Test med bestäm-själv-tömning

Cirka 2000 villahushåll i Helsingborg testade under 15 månader en annorlunda typ av sophämtning – bestäm-själv-tömning. Här kan du läsa om hur testet genomfördes och annan information om testet som avslutades i maj 2021.

Om testet

  • Cirka 2 000 hushåll i Helsingborg testade under 2020 och 2021 en flexiblare sophämtning med bestäm-själv-tömning, också kallat ”on demand”.
  • Testet gick ut på att hushållen själva bestämde när de ville att sopbilen skulle tömma deras sopkärl.
  • De beställde tömning via ett reglage direkt på sopkärlet, ett reglage som var sammankopplat med NSR:s ruttsystem.
  • På detta sätt kunde NSR testa att tömma utifrån kundens behov. Vanligtvis töms sopkärl på fasta förutbestämda dagar, oavsett om kärlen är halvtomma eller fulla.
  • Den 10 februari 2020 drog test igång. Testet pågick till sista veckan i maj 2021.

Aktuellt

Vecka 22: Testet är nu avslutat

I förra veckan gjorde vi sista tömningen efter beställning i testområdet. Från och med nu töms samtliga kärl enligt schema i testområdet. Arbetet med utvärderingen fortsätter och slutredovisning kommer ske hösten 2021.

Vecka 18: Snart dags för testavslut

Nu har vi testat ny teknik och ett helt nytt sätt att hämta avfall i mer än ett år och det börjar nu närma sig slutet på testet. Vecka 22 kommer vi att återgå till schemalagd tömning i testområdet. Under vecka 18 och 19 kommer vi att skicka ut brev med vilka tömningsdagar som gäller från och med vecka 22.

Givetvis fortsätter arbetet med att utvärdera och jobba vidare med att utveckla vår service utifrån erfarenheterna från testet. Resultat och lärdomar från testet kommer vi att presentera i höst.

SMS-påminnelse – anmäl dig nu

När vi går över till schemalagd tömning kan det vara klurigt hålla reda på vilken dag man har tömning, speciellt den första tiden. Ett tips är då att anmäla sig till vår tjänst SMS-påminnelse. Kvällen innan tömning kommer ett SMS som påminner om det är dags att ställa fram sopkärlen. Tjänsten är en service som ingår i alla villaabonnemang.

Läs mer och anmäl dig till tjänsten på vår sida om SMS-påminnelse.

Trädgårdskärlstömning en gång i veckan från och med vecka 9

Från och med vecka 9 2021 har du som bor i testområde med bestäm-själv-tömning tömning av trädgårdsavfall max 1 gång i veckan. Brev skickades ut vecka 8 till samtliga kunder med trädgårdskärl med information om aktuell tömningsdag. Du måste fortsatt beställa tömning genom att dra i reglage när du önskar få tömt.

Domsten och Grå Läge: Tisdag
Mariastaden: Tisdag
Allerum/Döshult: Tisdag
Sofiero/Drottninggatan: Tisdag
Ringstorp/Tågaborg: Torsdag

Läs mer på vår trädgårdssida