Test med bestäm-själv-tömning

Test med bestäm-själv-tömning

Nu testar utvalda villahushåll i Helsingborg en annorlunda typ av sophämtning – bestäm-själv-tömning.

Om testet

  • Cirka 2 000 hushåll i Helsingborg testar under 2020 en flexiblare sophämtning med bestäm-själv-tömning, också kallat ”on demand”.
  • Testet går ut på att hushållen själva bestämmer när de vill att sopbilen ska tömma deras sopkärl.
  • De beställer tömning via ett reglage direkt på sopkärlet, ett reglage som är kopplat till NSR:s ruttsystem.
  • På detta sätt kan NSR testa att tömma utifrån kundens behov. Vanligtvis töms sopkärl på fasta förutbestämda dagar, oavsett om kärlen är halvtomma eller fulla.
  • Den 10 februari 2020 drog vi igång hela testområdet. Testet kommer pågå till sommaren 2021.

Så här går det till

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window