Upphandlingar

Upphandlingar

Här kan du läsa om kommande och pågående upphandlingar.

Anläggningstjänster och produkter

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Entreprenadmaskins-tjänster Ramavtal Norrvidinge
Anders Brandt Entreprenad AB
Tom Karlsson
GDL Transport AB
Johansson Grus & Mark Entreprenad AB
Kennys Schakt AB
Ohlssons i Landskrona AB
Dalhults Skog
Sydschakt ek för
2019-01-01—2020-12-31 1+1 år
Förbränning av avfallsbränsle Avtal Öresundskraft AB 2018-07-01—2021-06-30 1+1+1 år
Försäljning av skrot Avtal KAABS Metals AB 2018-01-26—2030-06-30
Krossning av trä till RT-flis Avtal Smålandskrossen AB 2019-08-01—2020-07-31 1+1+1 år
Krossning av trädgårdsavfall Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2016-01-01—2020-12-31 1+1 år
Tjänster rörande reningsverksslam Avtal Ragn-Sells Treatment & Detox AB 2020-05-01—2022-04-30 1+1 år
Underhålls- och servicearbeten Bygg Ramavtal BAB Byggtjänst AB
Paras Bygg i Eslöv AB
Henrik Anderssons Byggnads AB
2021-01-01—2022-12-31 1+1 år
Underhålls- och servicearbeten El Ramavtal Helsingborgs All-Elektro AB
Elbolaget Syd i Helsingborg  AB
2021-01-01—2022-12-31 1+1 år

Administrativa tjänster och produkter

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Avfallskärl Avtal PWS Nordic AB 2019-10-01—2022-09-30 1 år
Bioplastpåsar för matavfall Avtal San Sac AB 2020-01-01—2020-12-31 1 år
Bevakningstjänster Avtal Avarn Security ABB 2021-06-01—2023-05-31 1+1 år
Busstransporter Ramavtal Bergkvarabuss AB 2019-08-01—2022-07-31 1 år
Företagshälsovårdstjänster Avtal Feelgood Företagshälsovård AB 2018-08-01—2020-07-31 1+1 år
Intelligent nyckelsystem Avtal Swedlock AB 2019-01-01—2021-12-31 1 år
Intranät-lösning Avtal Sogeti AB 2019-09-01—2022-08-31 1+1 år
Kontroll av Luktkällor Avtal Envir AB 2018-05-29—2019-06-30 1+1 år
Konsulttjänster inom miljöstöd Avtal Rönnols Miljökonsult AB 2019-12-16—2021-06-30
Konsulttjänster inom IT Ramavtal Iver AB 2018-07-01—2019-06-30 1+1+1 år
Konsulttjänst inom massor Avtal PJ-Konsult AB 2018-12-01 – 2019-12-31 1+1+1 år
Kundundersökningar Avtal Enkätfabriken AB 2020-10-01—2023-06-30  –
Laboratorietjänster och miljöanalys Avtal Eurofins Environment Testing Sweden AB 2020-04-01—2022-03-31 1+1 år
Matavfallspåsar Avtal San Sac AB 2018-09-01—2020-08-31 1+1 år
Plockanalystjänster Avtal Envir AB 2018-08-01—2020-07-31 1+1 år
Städtjänster Avtal Förenade Service Sverige AB 2020-01-01—2020-12-31 1+1+1 år
Tekniska konsulttjänster Ramavtal 1. Griab AB
2. SWECO
3. ÅF Infrastructure AB
2017-01-01—2020-12-31  –
Utrustning för avfallshantering Avtal San Sac AB 2019-07-01—2022-06-30 1 år
Verksamhetssystem renhållning
Förvaltningsavtal Avtal CGI Sverige AB 2014-07-01—2017-06-30 1+1+1+1 år
Leverans-, nyttjanderätt och
samarbetsavtal
Avtal CGI Sverige AB 2014-07-01—2017-06-30 1+1+1+1 år
Omhändertagande av textilier och återanvändningsbara saker (Återbruket)
Textilier Avtal Human Bridge 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Textilier Avtal Myrorna 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Återanvändningsbara saker Avtal Åstorps kommun/Activa 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Återanvändningsbara saker Avtal Emmaus Fredriksdal 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader

Fordon för avfallsinsamling

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Ramavtal Ramavtal Scania Sverige AB 2020-06-01—2020-12-31 1+1 år

Koncessionsupphandlingar

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Drift av biogasanläggning Koncession Biond AB 2016-01-01—2025-12-31
Drift av farligt avfall-anläggning Koncession Ohlssons i Landskrona AB 2016-03-01—2026-02-28
Osorterat avfall från industrier Koncession Öresundskraft AB 2016-03-01—2025-12-31
Sortering och balning av
producentansvarsmaterial
Koncession TMR AB 2016-03-01—2028-09-30

Insamlingstjänster

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Insamling av hushållsavfall i kärl
Bjuv och Åstorp Avtal  Ohlssons i Landskrona AB  2014-05-01—2021-04-30  1+1 år
Ängelholm Avtal Urbaser AB  2016-04-01—2023-04-02  1+1 år
Insamling av slam
Bjuv och Åstorp Avtal SUEZ AB 2014-05-01—2021-04-30 1+1 år
Båstad Avtal Puls AB 2016-04-01—2023-04-02 1+1 år
Helsingborg Avtal Puls AB 2016-03-01—2023-04-02 1+1 år
Höganäs Avtal Puls AB 2019-07-01—2026-03-31 1+1 år
Ängelholm Avtal Puls AB 2016-04-01—2023-04-02 1+1 år

Upphandlingar på gång 2021/2022

UpphandlingAvtalstyp
Inhyrning av maskiner utan förareAvtal
Transport av massorAvtal
Fordonsbränsle till entreprenadfordonAvtal
Däck och tillhörande serviceAvtal
JuridiktjänsterAvtal
Tekniska konsulttjänsterAvtal