Upphandlingar

Upphandlingar

Här kan du läsa om kommande och pågående upphandlingar.

Anläggningstjänster och produkter

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Tryckeritjänster Ramavtal 1. Tryckerservice i Ängelholm AB
2. Stibo Graphic A/S
3. Exakta Print AB
2019-04-01—2021-03-31 1+1 år
Entreprenadmaskinstjänster Ramavtal Norrvidinge
Anders Brandt Entreprenad AB
Tom Karlsson
GDL Transport AB
Johansson Grus & Mark Entreprenad AB
Kennys Schakt AB
Ohlssons i Landskrona AB
Dalhults Skog
Sydschakt ek för
2019-01-01—2020-12-31 1+1 år
Förbränning av avfallsbränsle Avtal Öresundskraft AB 2018-07-01—2021-06-30 1+1+1 år
Försäljning av skrot Avtal KAABS Metals AB 2018-01-26—2030-06-30
Krossning av trä till RT-flis Avtal Smålandskrossen AB 2019-08-01—2020-07-31 1+1+1 år
Krossning av trädgårdsavfall Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2016-01-01—2020-12-31 1+1 år
Tjänster rörande reningsverksslam Avtal Ragn-Sells Treatment & Detox AB 2020-05-01—2021-04-30 1+1+1 år
Underhålls- och servicearbeten Bygg Avtal BAB Byggtjänst AB 2017-01-01—2018-12-31 1+1 år
Underhålls- och servicearbeten El Ramavtal Selleberga El AB 2017-01-01—2018-12-31 1+1 år

Administrativa tjänster och produkter

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Avfallskärl Avtal PWS Nordic AB 2019-10-01—2022-09-30 1 år
Bioplastpåsar för matavfall Avtal San Sac AB 2020-01-01—2020-12-31 1 år
Bevakningstjänster Avtal Securitas Sverige AB 2017-01-01—2018-12-31 1+1 år
Busstransporter Ramavtal Bergkvarabuss AB 2019-08-01—2022-07-31 1 år
Företagshälsovårdstjänster Avtal Feelgood Företagshälsovård AB 2018-08-01—2020-07-31 1+1 år
Intelligent nyckelsystem Avtal Swedlock AB 2019-01-01—2021-12-31 1 år
Intranät-lösning Avtal Sogeti AB 2019-09-01—2022-08-31 1+1 år
Kontroll av Luktkällor Avtal Envir AB 2018-05-29—2019-06-30 1+1 år
Konsulttjänster inom miljöstöd Avtal Rönnols Miljökonsult AB 2019-12-16—2021-06-30
Konsulttjänster inom IT Ramavtal Iver AB 2018-07-01—2019-06-30 1+1+1 år
Konsulttjänst inom massor Avtal PJ-Konsult AB 2018-12-01 – 2019-12-31 1+1+1 år
Kundundersökningar Avtal Enkätfabriken AB 2018-11-01—2020-06-30  –
Laboratorietjänster och miljöanalys Avtal Eurofins Environment Testing Sweden AB 2020-04-01—2022-03-31 1+1 år
Matavfallspåsar Avtal San Sac AB 2018-09-01—2020-08-31 1+1 år
Plockanalystjänster Avtal Envir AB 2018-08-01—2020-07-31 1+1 år
Städtjänster Avtal Förenade Service Sverige AB 2020-01-01—2020-12-31 1+1+1 år
Tekniska konsulttjänster Ramavtal 1. Griab AB
2. SWECO
3. ÅF Infrastructure AB
2017-01-01—2020-12-31  –
Utrustning för avfallshantering
 
Avtal San Sac AB 2019-07-01—2022-06-30 1 år
Verksamhetssystem renhållning
Förvaltningsavtal Avtal CGI Sverige AB 2014-07-01—2017-06-30 1+1+1+1 år
Leverans-, nyttjanderätt och
samarbetsavtal
Avtal CGI Sverige AB 2014-07-01—2017-06-30 1+1+1+1 år
Omhändertagande av textilier och återanvändningsbara saker (Återbruket)
Textilier Avtal Human Bridge 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Textilier Avtal Myrorna 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Återanvändningsbara saker Avtal Åstorps kommun/Activa 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader
Återanvändningsbara saker Avtal Emmaus Fredriksdal 2018-10-01—2019-09-30 8×3 månader

Fordon för avfallsinsamling

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Ramavtal Ramavtal Scania Sverige AB 2020-06-01—2020-12-31 1+1 år

Koncessionsupphandlingar

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Drift av biogasanläggning Koncession Biond AB 2016-01-01—2025-12-31
Drift av farligt avfall-anläggning Koncession Ohlssons i Landskrona AB 2016-03-01—2026-02-28
Osorterat avfall från industrier Koncession Öresundskraft AB 2016-03-01—2025-12-31
Sortering och balning av
producentansvarsmaterial
Koncession TMR AB 2016-03-01—2028-09-30

Insamlingstjänster

Upphandling Avtalstyp Entreprenör Gäller Option
Insamling av hushållsavfall i kärl
Bjuv och Åstorp Avtal  Ohlssons i Landskrona AB  2014-05-01—2021-04-30  1+1 år
Ängelholm Avtal Urbaser AB  2016-04-01—2023-04-02  1+1 år
Höganäs Avtal Ohlssons i Landskrona AB —2020-12-31
Insamling av slam
Bjuv och Åstorp Avtal SUEZ AB 2014-05-01—2021-04-30 1+1 år
Båstad Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2016-04-01—2023-04-02 1+1 år
Helsingborg Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2016-03-01—2023-04-02 1+1 år
Höganäs Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2019-07-01—2026-03-31 1+1 år
Ängelholm Avtal Ohlssons i Landskrona AB 2016-04-01—2023-04-02 1+1 år

Upphandlingar på  gång

Upphandling Avtalstyp Avtalsstart
Entreprenadmaskinstjänster Avtal 2021-01-01
Transport av lastväxlarflak, containers mm. Avtal 2021-07-01
Underhålls- och servicearbeten Bygg Avtal 2021-01-01
Underhålls- och servicearbeten El Avtal 2021-01-01
Bevakningstjänster Avtal 2021-01-01
Tekniska konsulttjänster Avtal 2021-01-01
Kundundersökningar Avtal 2021-08-01
Yrkes- och varselkläder Avtal 2021-02-01

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window