Ledning och styrelse

Ledning och styrelse

Här presenteras NSRs ledningsgrupp och styrelse. Alla ägarkommuner finns representerade i NSR:s styrelse.

Ledningsgruppen

Ulf Molén, vd

Erika Fjelkner, avdelningschef strategiska relationer

Thomas Christensson, avdelningschef affärsutveckling

Dragana Damljanovic, avdelningschef ekonomi- och verksamhetsutveckling relationer

Linda Gorthon, avdelningschef HR

Peter Håkansson, avdelningschef drift och underhåll

Styrelsen

StyrelsenSuppleanterKommun
Mikael Henrysson Jörgen JohnssonBjuv
Jessica AnderssonRustan SvenssonBåstad
Rikard Lind (ordf)1. Michael MagnestenHelsingborg
2. Christina Vibass
Eva Ingers (v ordf)1. Christina VibassHelsingborg
2. Michael Magnesten
Liselotte Reimer1. Michael MagnestenHelsingborg
2. Christina Vibass
Sven Rydström1. Christina VibassHelsingborg
2. Michael Magnesten
Gustaf WingårdhPia MöllerHöganäs
Stefan EkbergBitten MårtenssonÅstorp
Robin HolmbergMagnus Thor JonssonÄngelholm
Arbetstagarerepresentanter
Dennis Samuelsson, TransportDennis Nilsson, Transport
Lennart Jensen, UnionenMagnus Sterner, Akademikerna