Ledning och styrelse

Ledning och styrelse

Här presenteras NSRs ledningsgrupp och styrelse. Alla ägarkommuner finns representerade i NSR:s styrelse.

Ledningsgruppen

Ulf Molén, vd

Gard Braadli, avdelningschef drift och underhåll

Dragana Damljanovic, avdelningschef ekonomi- och verksamhetsutveckling

Erika Fjelkner, avdelningschef strategiska relationer

Linda Gorthon, avdelningschef HR

Styrelsen

StyrelsenSuppleanterKommun
Mikael Henrysson Jörgen JohnssonBjuv
Jessica AnderssonClaes WastenssonBåstad
Eva Holm (ordf)1. Arvid StraubeHelsingborg
2. Sven Rydström
Eva Ingers (v ordf)1. Sven RydströmHelsingborg
2. Arvid Straube
Liselotte Reimer1. Sven RydströmHelsingborg
2. Arvid Straube
Bo Lambertsson Persson1. Arvid StraubeHelsingborg
2. Sven Rydström
Gustaf WingårdhPia MöllerHöganäs
Bitten MårtenssonÅsa HolménÅstorp
Robin HolmbergLennart NilssonÄngelholm
Arbetstagarerepresentanter
Dennis Samuelsson, TransportDennis Nilsson, Transport
Lennart Jensen, UnionenLotta Lewis-Jonsson, Akademikerna