Sortera julens avfall

Sortera julens avfall

Det blir ofta en del avfall under julfirandet. Se till att du återvinner presentpapper, snören, trasiga ljusslingor, ljus och julgran på rätt sätt!

Presentpapper och snörenPresentpapper och snören

Vanligt presentpapper slänger du hemma som  förpackning av papper.  Det gäller även presentpapper med tejp och etikett på. En del väljer att slå in sina klappar i tidningspapper och då sorterar du såklart pappret som tidningar.

Presentsnören slänger du i  restavfallet.  Presentsnören innehåller plast och förstör återvinningsprocessen om det hamnar bland förpackningarna eller tidningarna.

VäremljusVärmeljus

Värmeljusets metallkopp klassas inte som förpackning enligt lagen om producentansvar. Därför ska du inte slänga den som metallförpackning hemma. Men naturligtvis ska metallen återvinnas, så istället tar du med koppen till återvinningscentralen där du slänger den som metallskrot. Detsamma gäller marschallens metallkopp.

Tänk på att ta loss den lilla vekhållaren i mitten innan du slänger både den och koppen som metallskrot. Varför? Jo, vekhållaren är gjord av stål (järn) medan koppen är av aluminium. I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från aluminium med en magnet. Om vekhållaren sitter fast i koppen så följer koppen med och aluminiumet brinner då upp i stålbadet.  Du kan samla dina metallkoppar hemma under en period, sedan du tar med dem nästa gång du ändå ska till återvinningscentralen. 

Tips
Det finns refill för värmeljus att köpa, då kan du återanvända värmeljusets kopp genom att sätta i ett nytt ljus. Smart, för då behöver du ju inte slänga koppen alls.

Julgran

Julgran

Julgranen räknas som trädgårdsavfall och kan lämnas inne på din återvinningscentral. Då kan den bli till kompost eller fjärrvärme. Den räknas inte som grovavfall.

Om du bor i villa och har ett eget trädgårdskärl kan du klippa ner granen och lägga den i trädgårdsavfallskärlet (inget pynt får finnas kvar!). Kärlet töms sen när vi upptar tömningen av trädgårdskärl igen i mars.

Om du bor i lägenhet kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och höra vad som gäller hos dig.

Ibland finns det föreningar som åtar sig att hämta upp din gran mot en mindre peng.

Julkort

Julkort Julkort sorteras som restavfall i vanliga soppåsen. Även kuvert ska sorteras som  restavfall. Kuvert och julkort/vykort räknas nämligen varken som förpackningar eller tidningar enligt lagen om producentansvar  och det är  enbart förpackningar och tidningar som samlas in vid din fastighet för återvinning.  Det gäller även svanen-märkta kuvert.

Tänk på att: Även post it-lappar ska slängas som restavfall.

Ljusstumpar

LjusstumpStumpen som blir kvar när levande ljus brunnit ner ska du slänga i restavfallet. I vintermörka Sverige använder vi hela 45 000 ton ljus om året. De flesta är paraffinljus som tillverkas av fossilt material och släpper ut stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Även stearinljus släpper ut koldioxid när de brinner, men betydligt mindre.

Till skillnad från paraffinljus är stearinljus tillverkade av förnybar råvara. Dock är en av de vanligaste förnybara råvarorna palmolja som inte är bra ur miljösynpunkt. Välj gärna Svanen-märkta stearinljus för så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Tips
Återanvänd ljusstumparna till att stöpa nya ljus. Det finns också lokala ljusstöpare som gärna tar emot ljusrester.

LjusslignaLjusslinga

Allt avfall som har sladd eller batteri räknas om elektronikavfall. Därför ska din uttjänta ljusslinga eller adventsljusstake slängas som elavfall. Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för människor och miljö. Därför ska du enligt lag alltid lämna trasig elektronik, som inte går att laga, till ett godkänt insamlingsställe.

Du kan lämna elavfall på din återvinningscentral eller miljöstation, i Samlaren eller i det kärl för småelektronik som finns i många flerfamiljshus. Du kan även lämna elavfall hos butiker som säljer elektronik.

Fruktnät

FruktnätEn del frukt och grönt säljs i nät, till exempel apelsiner, avokado och lök. Dessa nät ska sorteras som förpackning av mjukplast. Men skippa gärna nätet och köp varorna i lösvikt istället.

Skippa också butikernas småplastpåsar och satsa på papperspåsar alternativt återanvändningsbara tyg- eller nätkassar för frukt och grönt. Många matbutiker erbjuder fruktpåsar av förnybar råvara, som majs eller sockerrör. De är bättre för miljön eftersom de släpper ut mindre koldioxid vid förbränning än vanliga plastpåsar. Även påsar av förnybar råvara ska sorteras som mjukplast.

Frigolitbit

Frigolit

Frigolit ska sorteras som  mjukplast, och det gäller även köttråg av frigolit. Större mängder eller block av cellplast kan du lämna på din återvinningscentral.

Tips
Har du fyrfackskärl så förpacka gärna lösa frigolitkulor i en plastpåse, så att kulorna inte kan flyga omkring och skräpa ner när vi tömmer ditt kärl.