Hämtning av förpackningar och tidningar

Hämtning av förpackningar och tidningar

Har du en mindre verksamhet/förening kan vi i vissa kommuner erbjuda hämtning av förpackningar i kärl vid din fastighet. Enkelt och bra för miljön.

Att ha hämtning av förpackningar och tidningar vid fastigheten underlättar sorteringen och kan minska kostnaderna för din avfallshantering. Vi kan erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar hos verksamheter som förskolor, restauranger, skolor, kontor samt hos bostadsrättsföreningar. Avfallet vi hämtar ska vara jämförbart med avfall som uppstår i privata hushåll och inte rent verksamhetsavfall.

Tänk på att det fungerar lite olika i olika kommuner. Till exempel hämtar vi inte förpackningar i Ängelholm och Båstad kommun och i Höganäs kommun erbjuder vi inte fyrfackkärl.

Det här kan vi hämta

  • Pappersförpackningar i kärl
  • Metallförpackningar i kärl
  • Färgade glasförpackningar i kärl
  • Ofärgade glasförpackningar i kärl
  • Tidningar i kärl
  • Mjukplastförpackningar i genomskinlig säck
  • Hårda plastförpackningar

Du kan även anlita valfri privat entreprenör för att hämta dina förpackningar. Jämför gärna priser mellan flera olika entreprenörer. Tänk på att det finns speciella regler för insamling av returpapper.

För dig med en liten verksamhet finns fyrfackskärl

Har du en liten verksamhet med mestadels kontorsverksamhet i Bjuvs, Båstad, Helsingborgs, Åstorps eller Ängelholms kommun har du möjlighet välja att ha två fyrfackskärl för sortering av restavfall, matavfall, pappersförpackningar, färgade glasförpackningar, hårdplastförpackningar, tidningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar.

Hämtning av mjukplastförpackningar ingår inte i fyrfackskärlen för verksamheter. I Bjuv, Helsingborg och Åstorp kan vi erbjuda mjukplasthämtning som ett separat abonnemang.

Priser finns i avfallstaxan för respektive kommun.

För dig med en medelstor verksamhet finns återvinningskärl

Har du en medelstor verksamhet i Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorps kommun kan vi erbjuda separata återvinningskärl för alla förpackningar och tidningar.  Du kan även anlita valfri privat entreprenör för att hämta dina förpackningar. Jämför gärna priser mellan flera olika entreprenörer. Våra priser hittar du i avfallstaxan för respektive kommun.

För dig med en större verksamhet – anlita privat entreprenör

Har du en större verksamhet där det uppstår mycket förpackningar rekommenderar vi dig att kontakta privata företag som erbjuder hämtning av förpackningar. Var noga med att kontrollera att de har tillstånd för att transportera avfall.